Til noen i Statens vegvesen. Kan dere bekrefte at det saltes på veiene i Fauske? Når blei dette innført? Hva er begrunnelsen for å gjøre dette?