Vei eller jernbane i Nordland og Troms – eller begge deler?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL
Er det ikke på tide å gjøre E6 mellom nord og sør her i landet fergefri? Vil man kunne få både i pose og i sekk; vil man få stortingspenger til både jernbaneutbygging mellom Fauske og Tromsø og til E6-utbedring/utbygging i Nordland og Troms? Har det noen hensikt å bygge jernbane mellom Fauske og Tromsø for å føre godstransport over fra vei til jernbane, dersom jernbanen mellom Steinkjer og Fauske ikke rustes opp til å kunne håndtere samme godsmengde som mellom Fauske og Tromsø? Overstående spørsmål er bakteppet for dette leserbrevet.

LeserbrevGro sa nei til jernbane og ja til veiutbygging

Jeg mener bestemt å huske at mens Gro Harlem Brundtland var statsminister, vedtok Stortinget at jernbanen ikke skulle utbygges videre fra Fauske til Tromsø. I stedet for sa de at det skulle satses på en stor utbygging av E6 og andre sentrale veier nord for Fauske helfinansiert over statsbudsjettet. Etter det vedtaket løftet sentrale myndigheter ikke så mye som en finger når det gjelder jernbaneutbygging i nord. Ei heller gjorde de i nevneverdig grad noe med oppgradering av Nordlandsbanen på strekningen Steinkjer – Majavatn. Det må også nevnes at det ble heller ikke stort av den lovede veiutbyggingen i nord før de siste par årenes bompengefinansierte E6-utbygging på Helgeland og Hålogalandsbrua nord for Narvik.

Nei til ferge, ja til bru over Tysfjorden

Etter min mening bør man fullføre veiløftet fra Brundtland-regjeringen. Det ene elementet i det er å foreta de nødvendige utbedringer og moderniseringer av tuneller og veibaner på E6 i Nordland og Troms som i dag sårt trenger det. Det andre elementet i fullføringen må være å kvitte seg med den eneste ferga vi har igjen på E6 her i landet og derved få en heldøgnsåpen E6 mellom nord og sør her i landet. Nærmere bestemt er det her snakk om å bygge bru over Tysfjorden i Nordland, for derved å kunne legge ned dagens E6-ferge mellom Bognes og Skarberget.

Får neppe begge deler

Dersom man nå skal satse nærmere et femtalls milliarder kroner på planlegging og bygging av jernbane fra Fauske til Tromsø, er jeg redd for at vi ikke noen gang får se en fergefri E6. En start på planlegging av en jernbane mellom Fauske og Tromsø vil med stor sannsynlighet være ensbetydende med at bevilgninger til E6 nord for Fauske kveles helt. Det er utopi å tro at man vil få stortingsbevilgninger til både en jernbanesatsing og en veisatsing i Nordland og Troms.

Utbygging der betinger utbedring her

Og dessuten: De som nå prøver å gjenåpne satsing på jernbane mellom Fauske og Bodø har et ensidig fokus på denne strekningen. Skal man ha noen som helst forhåpning om å overføre dagens trailerfrakt av gods og varer i Nord-Norge fra trailer til jernbane, må det ikke bare gjøres en jernbanebygging mellom Fauske og Tromsø. Også jernbanestrekningen mellom Steinkjer og Fauske må moderniseres og oppgraderes, noe som vil koste hundretalls millioner i tillegg til kostnadene ved utbygging Fauske – Tromsø. I dag er det etter det jeg forstår ikke mulig å øke godstrafikken på strekningen Steinkjer – Fauske fordi signalanleggene nærmest er modne for teknisk museum, og i tillegg mangler det tilstrekkelig med krysningsspor til å kunne øke antallet godstog mellom Steinkjer og Fauske.

Det vil være meningsløst dersom man ved en jernbanesatsing mellom Fauske og Tromsø ikke får utnyttet den godsfraktkapasiteten som en slik jernbanestrekning åpner for på grunn av at man har en lavere kapasitet på strekningen Steinkjer – Fauske som gjør at kapasiteten på en strekning Fauske – Tromsø ikke kan utnyttes fullt ut.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags