Kjører strekningen Røsvik til Fauske ganske ofte. På denne strekningen faller signalet ut opptil fire ganger, men ikke på samme sted som utfallet på FM. Lurer på om det er flere som opplever dette, da det sies at dekningen er 100 %. Kan rette vedkommede som har greie på DAB forklare hvorfor lyden på DAB er mye dårligere enn FM. Den er klar, men det er ikke det samme trykket i de lavere frekvenser. DAB er tydeligvis best egnet for bestefar til å høre værmeldingen på. Håper på en forklaring fra deknings-direktøren.