ALLE REGJERINGER MED SINE MEDSAMMENSVORNE HAR KLEKKET AT DET ER IKKE BEHOV FOR NORD-NORGEBANEN

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er en skam at politikere i uansett regjeringer og dagens regjering ikke har evnet til å forstå og skjønne at det er behov for en jernbane fra Fauske til Narvik og videre nordover i Nord-Norge. Politikere som er med i regjeringen og de andre politikere som ikke kommet med i regjering motarbeider kravet om en forlengelse av jernbanen og nordover fra Fauske. Dette er et resultat av at politikere har et nært forhold til transportselskaper der noen av dem har jobbet og i tillegg har eventuelle søskner som jobber og sitter i styret. I tillegg har de også nære slektninger som jobber og sitter i styret i disse selskapene. Dette inkluderer også at søskner og de nære slektningene eventuelt har eierinteresser og er selv aksjonærer i de transportselskapene.

I dette tilfellet er de transportselskapene som tar for seg transporten av matvarer som for eksempel fisk og grønnsaker blir transportert med vogntog på stamveiene i den nordlige landsdelen. Med stamveiene mener jeg Europavei 6 som er hovedveien i hele landsdelen, Nordland, Troms og Finnmark. Derfor er dette forklart med at det ikke bedriftsøkonomisk- og samfunnsøkonomisk lønnsomt for at det ikke skal bevilges midler til en utbygging av Nord-Norgebanen. Innbyggerne i landsdelen unntatt disse politikerne forstår at det er bedriftsøkonomisk- og samfunnsøkonomisk lønnsomt med en utbygging av Nord-Norgebanen til varetransport og passasjertransport. Selv om kostnaden med utbyggingen av Nord-Norgebanen anslagsvis vil koste mellom 40-60 milliarder kroner ifølge Nordlys 7. februar 2018. Denne kostnaden vil med sannsynlighet ha en inntjening i løpet av en periode på ca 25-30 år, og det tas forbehold om inntjeningsperioden.

Det er helt uforståelig at Nord-Norgebanen ikke er utbygget ennå for å få transporten av matvarer fra veiene og på jernbanen. Bortforklaringer har det vært nok av i de siste 50 årene at det ikke lønner seg å en jernbane i den nordlige landsdelen. Dette er til å spy av og det er helt for jævlig at politikere som motarbeider er med på det falske spillet for å stoppe en utbygging av Nord-Norgebanen. Disse politikerne skulle hatt munnkurv der man slipper å høre på falskheter og løgner for at innbyggerne skal tro på alt som er sagt om Nord-Norgebanen skal være sant som ikke er tilfellet i det hele tatt. De har som mål at det skal forties og legges lokk på at det skal ikke noe av utbyggingen av Nord-Norgebanen. For å si det slik at de fleste av innbyggerne i landsdelen som er for utbygging av Nord-Norgebanen har sunn fornuft og er oppegående mennesker, som forstår at disse politikere kommer med falskheter og løgner om Nord-Norgebanen.

Skjønner ikke disse politikere som motarbeider utbyggingen av Nord-Norgebanen at de er gjennomskuet og ikke stopper det falske spillet ovenfor innbyggerne i landsdelen? Det er helt innlysende at de er redde for ikke å få påskjønnelse og skryt av regjeringen. De vil ikke bli avvist i forbindelse med å bli forhåndsplukket til andre jobber etter endt periode i politikken.

Rettere sagt at det er noe som kalles for egeninteresse der de regelrett er styrt av egeninteressen (les egenrådighet, eget gagn, egen fordel og forgodtbefinnende). Derfor skal de behage seg selv, søsknene og slektningene sine som holder på varetransport. Eneste muligheten er at skal de finne eller kjøpe bøker som omhandler egeninteresse og få en forståelse for hva som menes med dette begrepet i håp om de forstår at de har gått for langt med det falske spillet. Dette må gjøres for at de må ta til vettet og tenke over hva de egentlig holder på med. Dersom de ikke stopper dette falske spillet er det et krav om at de må slutte som politikere og finne seg andre jobber som ikke har noen innflytelse i politikken. De fleste innbyggerne i landsdelen som er for en utbygging har ikke behov for slike politikere som trenerer saker som nettopp omhandler motarbeiding av Nord-Norgebanen.

Jeg krever at dette falske spillet om motarbeiding av Nord-Norgebanen må bli stoppet en gang for alle uten noen som helst forbehold. Det må og skal tas hensyn til innbyggerne i landsdelen som er avhengige av en utbygging av Nord-Norgebanen. Dette gjelder ikke bare transport av matvarer, men også transport av passasjerer som er innbyggere og turister.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags