Bygg Nord-Norge banen fra Fauske til Tromsø nå

Kart

Kart Foto:

Av
DEL

LeserbrevOppgave: Å transportere 43.000 vogntog med fisk hvert år til Europa. EU krever at minst 50% av gods skal fraktes på jernbane.

Vei: Selv med batterilastebiler vil det bli store påkjenninger på veiene i form av piggdekkslitasje og interaksjon med andre trafikanter, vinter som sommer. Hver vinter utgjør fastkjørte trailere i bakker et kjempeproblem.

Bedre sikkerhet: En speiderdrone på hvert lokomotiv vil øke sikkerheten og varsle om hindringer som ras, rein eller andre hindringer. Ulykken i Danmark nylig der to døde, kunne vært unngått med speiderdrone. Dermed kan toget stanse i tide. Reinen kan utstyres med klaver fra Nofence slik at den holder seg unna sporet. Mye billigere enn reingjerder.

Lokomotiv på batteri: Tesla Powerpacks gjør det mulig å kjøre tog på batteri. Batteriene kan byttes på stasjonen med passende intervall. Dermed unngår vi elektrifisering via kontaktledning som er dyrt i bygging og vedlikehold. General Electric jobber med tilsvarende for California, og Bombardier lanserer batteritog.

Prisen: Den foreliggende kalkyle på 120 milliarder utgjør mindre enn 10% av Statsbudsjettet. Dagens pris har økt til det dobbelte siden siste utredning på 90-tallet. Da Bergensbanen ble bygd, kostet den 100% av Statsbudsjettet den gang. Ved å sette jobben ut på anbud og ta i bruk ny teknologi, kan kostnadene bli lavere.
Andre nasjoner bygger ut nye baner i stort tempo, og det kan være lønnsomt å kvalitetssikre den foreliggende utredningen hos disse.
Å samle Norge til et landfast transportrike må da være en milepæl å strekke seg etter for kong Harald den femte?

Torstein Krogh, medlem av Aksjonsgruppa for Nord-Norge-banen
Kilder: White paper 2011 – Roadmap to a single European Transport area
Report on logistics in the EU and multimodal transport in The New TEN-T corridors
(2015/2348(INI))
Jernbanesektoren – Handlingsprogram 2018-2019
Meld.st.33 (2016-2017) on innst. 460S (2016-2017) enstemmig vedtatt i Stortinget
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2019/utredning--av-nord-norgebanen-ut-pa-horing/
Nofence.no – gjerde med klaver

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags