ØKONOMI OG POLITIKK I FAUSKE 1

Av
DEL

LeserbrevØKONOMI OG POLITIKK I FAUSKE 1.
En ny politisk posisjon i Fauske kommune er på plass etter høstens valg, og rådmannen har nå lagt fram sitt budsjettforslag for 2020.
Ikke uventet er det sterkt preget av kommunens elendige og skakkjørte økonomi, og rådmannen ser ingen mulighet for å unngå at Fauske blir å finne på Robek-lista i nær framtid.
– hvilket betyr at kommunen settes under administrasjon fra fylket når det gjelder bl.a. nye låneopptak m.v. (som jo kommunen har en viss erfaring med fra tidligere).

Kommunen har lånegjeld langt over snittet i forhold til innbyggertall for landets kommuner, og må i kommende år nedbetale denne med ca. 75 mill. kr pr. år – hvilket selvsagt gjør det økonomiske «spillerommet» atskillig trangere.
Noen politikere/innbyggere hevder at det økonomiske uføret skyldes forrige posisjon som vedtok utbygginger til mange 100 mill. kr i skolesektoren bl.a.
Jo, visst er det blitt flotte skoler både på Vestmyra, Valnesfjord, og på Finneid bl.a., men det er svært legitimt å spørre om all nevnte utbygging var nødvendig utført i løpet av 2-4 år i en allerede da presset kommuneøkonomi?
I ettertid kan man spekulere i om det hadde vært like greit at Fauske kommune hadde vært under fylkesmannens øko-administrasjon i forrige periode, og derved hadde måttet redusere utvist «investeringskåtskap» en smule?
Uansett, nevnte utbygginger er iverksatt/utført, og regningen må betales av oss skattebetalere i kommunen; vesentlig i form av sterk reduksjon/bortfall av ikke-lovpålagte tjenester, men også i form av mangel på midler til investering/drift for utvikling og trivselsfremmende tiltak som skal opprettholde – helst øke – innbyggertallet.
Så hva nå?
Fauske kommunestyre vedtok med klart flertall i 2018 å bygge et kulturhus til en kostnad på ca. 150 mill.kr. i tilknytning til det planlagte Fauske Tower Hotel på 24 etasjer i regi av Stadsbygg v/Stig Otto Nilsen (SON)– i stedet for å leie slike lokaler – bygget av nevnte person. I møte ultimo okt. i år vedtok kommunestyret – etter oppdatering av økonomisk situasjon fra administrasjonen - at kulturhus skal bygges «når økonomien tillater det» - hvilket SON i intervju med Saltenposten i etterkant – forståelig nok – uttrykte seg svært spørrende til.

Nevnte vedtak skaper utvilsomt usikkerhet om Fausker Tower/Fauske kulturhus noen gang
vil bli realisert – særlig fordi rådmannen i sitt budsjettforslag foreslår/bekrefter å avvente realisering av kulturhus inntil «økonomien tillater det».
Kanskje et fornuftig utgangspunkt, men hva kan konsekvensene bli dersom kommunestyret følger rådmannens forslag i denne sak i skyggen av Robek-trusselen?

Jeg har veldig tro på at Fauske Tower vil være svært sentralt for å videreføre Fauske kommune som det knutepunktet den har vært/er, og som framgår av kommunevåpenet.
Kulturhuset er av SON uttalt å være en viktig forutsetning for realisering av Fauske Tower. Da er det svært åpenbart at SON, eller andre investorer må ha andre innspill fra Fauske kommune for å anse risiko forsvarlig for å investere mange 100 mill. kr. i hotell - i forhold til at kommunen kanskje vil «bygge kulturhus når økonomien tillater det»

Dessuten - Fauske sentrum/Amfi sliter nå merkbart med mangel på nyetableringer/videreføringer leiekontrakter innen næringslivet – hvilket av nevnte grunngis av eksisterende parkeringsavgift i Fauske sentrum. Amfi/øvrig næringsliv i sentrum anmoder om snarlig avvikling av nevnte parkeringsavgift i den form den har nå.
Det bør imøtekommes. Nettoinntektene for parkeringsavgift er svært beskjedne, og av liten reell betydning for Fauske kommune sammenlignet med behov for «giv» og investeringslyst i Fauske sentrum.
Realisering av Fauske Tower/kulturhus vil utvilsomt bidra til en positiv sentrumsutvikling på sikt, og event. re-innføring parkeringsavgift kan vurderes om noen år, men akkurat nå trengs det tiltak for å forhindre ytterligere oppblomstring av gråpapirkledde butikkvinduer og rulleportstengsler i sentrum.
Derfor – avvikle parkeringsavgiften i Fauske sentrum slik den er nå!

Slik økonomien i Fauske er nå, og i overskuelig framtid, vil innbyggerne oppleve brutale kutt i kommunalt tjenestetilbud på mange sektorer de kommende år- uansett posisjon/opposisjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags