Forsvarets langtidsplan

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevForsvaret har i dag 2 flystasjoner i Nord-Norge som pr i dag opererer full tid. Dette er Andøya Flystasjon med sine maritime overvåkningsfly og det er Bardufoss Flystasjon med sin helikopter-aktivitet. Begge disse basene driver god operativ drift og det som leveres er i henhold til Forsvarets bestilling pr i dag.

Begge basene har tilegnet seg en svært god kompetanse over år på vedlikehold og teknisk drift av materiellet. Faktisk så bra at dette har blitt lagt merke til utenfor landets grenser, meg bekjent. Det fremgår av forslaget til langtidsplan for Forsvaret, at begge disse miljøene skal legges ned, eller i beste fall skjæres ned til ingen driftsverdi for basene. Dette skal heller ikke være til gunst for de som i dag nytter disse basenes tjenester.

Forslag om nedleggesler og flytting av fly og helikopter gjøres til fordel for oppbygning av en base på Evenes som har vært brakk som operativ base siden den ble bygget. Evenes som base skrytes kun frem av det politiske miljøet, og jeg har enda ikke hørt noen fra det flyoperative miljøet som sier noe positivt om denne ( som militær flybase).

Evenes ble valgt som QRA-base, og jeg oppfatter det som om at det ikke var ett operativt gunstig valg, men en form for politisk hestehandel ved utvelgelse av ny hovedflystasjon for Norge.

Hvor mye skal til for at våre folkevalgte ( røde eller blå) skal innse at oppbygging av Evenes er en kjempetabbe for det flyoperative miljøet og det disse skal drive med til daglig ? Og at langtidsplanens forslag vil rasere 2 svært gode kompetansemiljøer i nord innafor drift av fly og helikopter?

På Rygge sitter Luftforsvarets ledelse, og i Moss-regionen bor og lever flere pensjonerte generaler som både er aktive i næringsutvikling (eks AIM ) og lokalpolitikken. Noen av disse gamle generalene har nok blitt brukt av sentrale politikere og involveres som lobbyister og rådgivere for Regjering og Storting. Når man leser Forsvarets langtidsplan lyser det gjennom på flere punkt og i flere av forslagene at regionen Moss og Rygge Flystasjon ( som egentlig er bestemt nedlagt som flybase) tilegnes flere oppgaver.

Det kan nevnes beredskap for tankfly som krever at Forsvaret holder flystripe, helikopterbase for militære helikopter ( og ikke bare en helikopterving som i dag ), ledelsen til 335 skvadronen på Gardermoen og forslag om at dronemiljøet skal dit. Mye av dette blir på bekostning av andre miljøer i Luftforsvaret, og denne gang går det også på bekostning av for eksempel Hæren i nord sine interesser.

Man kan gjøre seg noen tanker om det i det hele tatt er sunt for det norske forsvar at Luftforsvarets ledelse opererer på og fra en flystasjon som også blir en del av slike nedleggingsdebatter ?

Hadde man fått en sunnere faglig vurdering av Luftforsvaret hvis denne ledelsen var plassert på ”nøytral grunn” ? Dette ville iverksetting av stortingsvedtaket om flytting til Reitan kanskje gitt….

Det stilles spørsmål om det politiske miljøet er lurt inn i en tankegang over flere år om økonomiske besparelser i en del av landet, for at noen skal berike seg i motsatt ende ?

Er det sunne tanker for forsvar av Norge som nasjon vi ser i forslaget til langtidsplan, eller er vi kommet inn på næringsinteresser, flytting av arbeidsplasser og politiske triks i denne debatten ?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags