Derfor søker Bodø

Begeistring: Nå må vi bygge tillit og få til gode samtaler. Slik skaper vi engasjement og begeistring for et gigantisk kulturprosjekt som en hel landsdel står bak.  Bildet er fra Bodøfæst i 2016

Begeistring: Nå må vi bygge tillit og få til gode samtaler. Slik skaper vi engasjement og begeistring for et gigantisk kulturprosjekt som en hel landsdel står bak. Bildet er fra Bodøfæst i 2016

Av

- I denne fasen er det utelukkende spørsmål om en prekvalifisering, altså om vi er kvalifisert til å være med videre i kampen.

DEL

Europeisk kulturhovedstadFredag blir Bodøs søknad om å være Europeisk kulturhovedstad 2024, overlevert EU-kommisjonen i Brussel.

Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi i denne fasen er det utelukkende spørsmål om en prekvalifisering, altså om vi er kvalifisert til å være med videre i kampen.

Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har i nesten tre år arbeidet fram en søknad. Forstudiet konkluderte med at byen og fylket har gode forutsetninger for å kunne påta seg denne statusen.

Bodø bystyre vedtok i desember 2016 med støtte fra fylkestinget å sende en søknad.

Prosjektet ble organisert med bred deltakelse fra Nord Universitet, Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, NHO, LO, regionrådet og kulturlivet, samt har hatt mentorkompetanse fra tidligere kulturhovedsteder (Liverpool 2008, Stavanger 2008, Essen 2010, Umeå 2014 og Århus 2017).

Tre kulturministere (Widvey, Helleland og Skei Grande) har blitt informert om Bodøs søknad.

Den ble gjort mulig med bistand fra tidligere statsråd Vidar Helgesen som jobbet i flere år for å få EU til å åpne for søknader fra land utenfor unionen.

Storbynettverket kultur har gjennom de siste tre årene blitt orientert om status og framdrift. Byene i nettverket har gitt sin politiske støtte til Bodøs søknad, det gjelder også Trondheim kommune.

Den 20. april i år ble det holdt møte med kulturministeren for å drøfte statens rolle og håndtering av søknaden. Til stede var blant andre ordfører i Bodø kommune og fylkesråden for kultur, miljø og folkehelse.

Kulturministeren uttrykte at hun var «positiv til at norske byer så på hvilke muligheter som fantes for å søke om Europeisk kulturhovedstad».

Konklusjonen fra møtet, samt i påfølgende brev fra KUD, datert 26. april, var at kommunen skulle sende et underlag slik at departementet kunne vurdere statens holdning til Bodøs planer om å søke om en slik status.

Underlaget inneholdt informasjon om finansieringsplaner og -behov, og en beskrivelse av prosjektets kunst- og kulturfaglige innhold.

Altså langt fra en ferdig søknad.

I møte med kulturministeren 4. september i år, redegjorde rådmannen for bl.a. prosessen, arbeidet med søknaden om prekvalifisering, kriteriene, forankring og støtte.

Rådmannen stilte spørsmål om statens behandling uten at vi fikk noe tydelig tilbakemelding på dette. Derimot spurte kulturministeren om Bodøs muligheter om å søke på et senere tidspunkt. Komitéleder for oppvekst og kultur, Randolv Gryt, informerte om at Bodø holdt fast på tidspunktet 2024.

Bodø bystyret behandlet 13. september i år søknaden om å bli Europeisk kulturhovedstad. Her ble utkast til søknaden godkjent, samt vedtak om at; hvis Bodø kommune prekvalifiseres, skal det før fase 2 legges fram en egen sak til bystyret om økonomien i prosjektet. Altså er ikke økonomien det viktige for prekvalifiseringen.

Slik er det også i forhold til statlig støtte. I utlysningsteksten til EU stilles det ikke krav om statsstøtte. Det stilles heller ikke krav om at statens skal forplikte seg til å støtte søknaden i fase 1.

I Bodøs søknad står det at det ikke er formalisert noe avtale med staten, men at en forutsetter en avklaring i løpet av 2019 -2021.

EU-kommisjonen har bekreftet denne framgangsmåten, senest denne uka.

Det er også slik at om staten på et senere tidspunkt skulle si nei til økonomisk støtte, kan Bodø og Nordland likevel gjennomføre Europeisk kulturhovedstad 2024, men det blir et langt bedre kulturelt og kunstnerisk år om staten er med.

I første omgang gjelder det at departementet er åpen for å behandle den endelig søknaden. Altså har vi god tid, både staten og Bodø kommune.

Det er grunn til å beklage siste ukes støy. Vi leser likevel statsrådens kronikk i AN mandag slik at hun er opptatt av dialog. Det er også Bodø kommune som har bedt om møte med statsråden.

Nå må vi bygge tillit, og få til gode samtaler. Slik skaper vi engasjement og begeistring for et gigantisk kulturprosjekt som en hel landsdel står bak.

Rolf Kåre Jensen,

Rådmann og leder i styringsgruppa

Arne Vinje,

Kultursjef og prosjektleder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags