Et samfunn med plass til alle

KrF tar kampen mot sortering og for barns rettigheter

KrF tar kampen mot sortering og for barns rettigheter Foto:

Av
DEL

LeserbrevOm kort tid skal Stortinget behandle bioteknologiloven. FrP, SV og Arbeiderpartiet foreslår en kraftig liberalisering av lovverket. Sammen åpner de for betalt eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og utstrakt gentesting av ufødt liv. KrF kjemper i disse dager for å stoppe disse endringene.

Konsekvensen av forslaget om tidlig ultralyd til alle gravide og NIPT-test, vil føre til at man oftere oppdager ulike utviklingsavvik hos barnet i mors liv. For disse diagnosene som for eksempel Downs syndrom finnes det ingen behandling, alternativet blir for mange at man opplever et press til å ta abort. Dersom staten tilbyr seg å finansiere dette, er det et kraftig signal om at noen barn er mindre ønsket i samfunnet vårt. I Danmark og Island har det offentlige tilbudet om tidlig ultralyd resultert i at det knapt fødes barn med Downs syndrom, da 9 av 10 velges bort. Kampen om tidlig ultralyd er altså en kamp om hva slags samfunn vi skal ha og om samfunnet virkelig har plass til alle.

Alle barn har rett til å kjenne til sine egentlige foreldre. Denne retten er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Ved innføring av eggdonasjon og assistert befruktning for enslige vil barn bli fratatt denne muligheten. Barnets rett og behov for å vite hvor det kommer fra må være det mest tungtveiende argumentet. Derfor er KrF kritiske til stadig nye måter å lage barn som ikke vil vokse opp med sine genetiske foreldre på. Den samme problematikken gjelder i spørsmålet om assistert befruktning til enslige. Stadig flere politiske partier fremmer politikk som gjør biologien helt irrelevant i hvordan barn blir til.

Med all denne kunnskapen mener KrF at vi må være føre var i endringer ved bioteknologiloven. KrF mener at barns rett til kunnskap om sitt opphav og at syke og funksjonshemmedes likeverd er viktigere enn å benytte seg av teknologiens stadig nye muligheter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags