Er samfunnet preget av en massesuggesjon basert på frykt for coronaviruset?

Av
DEL

LeserbrevEr samfunnet preget av en massesuggesjon basert på frykt for coronaviruset skapt av kunnskapsløse politikere og en presse på jakt etter de mest sensasjonelle overskriftene hvor de prøver å overgå hverandre for å få flest «klikk» på sine hjemmesider?

En kan undre seg litt over dette når en iakttar tiltakene om myndighetene iverksetter vurdert opp mot faktabasert informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI) sin risikovurdering for «covid-19) utgitt 12 mars 2020.

Her står det bl.a. skrevet, direkte sitat:
Vi regner det for sikkert at vi før eller siden får en covid-19- epidemi i Norge.
Sannsynligvis starter den for alvor i løpet av våren eller sommeren.
Helsekonsekvensene blir store, men vi er usikre på hvor store.
20- 60 % av befolkningen blir smittet i epidemiens første bølge, og at denne vil vare inntil et år.
Når først lokal spredning er i gang i Norge, regner vi det som umulig å fjerne viruset fra landet.

Det FHI sier her at smittsomheten til denne sykdommen er så stor at vi som samfunn ikke har mulighet til å isolere oss bort fra en Corona pandemi gjennom tiltak som iverksettes av myndighetene.

FHI støtter seg på det faktum at den eneste mulige utgangen for å bli kvitt dette virusutbruddet er at en stor andel befolkningen får en immunitet mot sykdommen før vi får kontroll over viruset.

Immunitet i befolkningen kan oppnås på to måter. Enten ved vaksinering eller at en stor andel av befolkningen faktisk får sykdommen. Da vi pr. dags dato (og minst 1 år frem i tiden) ikke har vaksiner utviklet, sitter vi igjen med et svært sannsynlig scenarium et dette ikke er over før en stor andel av befolkningen har hatt smitten og blitt immun.

Tilbake til FHI sin rapport. Her står det følgende, direkte sitat:
Vi regner med at om lag 1 % av alle smittede (ikke bare av de syke) vil ha behov for
sykehusinnleggelse, og en firedel av disse ha behov for mekanisk pustehjelp.
Vi regner med at letaliteten (dødelighet)i Norge blir godt under 1 % av de smittede.
Flertallet får asymptomatisk infeksjon, milde forkjølelsessymptomer eller et influensaliknende bilde.
Nyfødte og barn får mildere sykdom enn voksne og eldre.

Dette er til forveksling et sykdomsbilde som kan sammenlignes med en helt ordinær influensa sett fra en lekmann sin side. I utgangspunktet dør ca. 960 personer av influensa hvert år i Norge selv om vi har et relativt omfattende vaksineringsprogram. Dødeligheten ville nok ha blitt mye høyere uten vaksinering (noe som vi ikke hadde for ett par tiår tilbake).
Helsekonsekvensene ved en influensa er store (som av Corona viruset) og selvfølgelig alvorlig for dem som blir rammet, men sett fra et overordnet perspektiv har vi gjennomgått dette hvert år i manns minne uten at samfunnet har blitt lammet som følge av at vi har har blitt grepet av panikk og frykt.

Oppsummert kan en trekke en konklusjon et veldig mange av oss må få smitten før Corona pandemien er over.

En kan spørre seg følgende:

Hvorfor tar ikke våre myndigheter inn over seg og formidler faktabasert informasjon fra folkehelseinstituttet, slik at tiltakene samsvarer med realitetene for «covid-19 viruset)?

Er det fornuft mellom tiltak og konsekvens som myndighetene iverksetter (konkurser/offentlige støtteordninger osv.) sammenlignet med sykdommens reelle alvorlighet?

Er isoleringstiltakene så omfattende at vi ikke oppnår den nødvendige smitten/immuniteten i befolkningen innen rimelig tid?

Hvorfor reiseforbud internt i Norge og til utlandet når FHI sier at smitten umulig kan stoppes når den først er kommet lokalt til Norge?

Kan det et alternativ være å ta en «Boris Johnson» løsning hvor myndighetene i England isolerer personer i helsemessige utsatte risikogrupper, mens den øvrige befolkningen tar smitten for å få en immunitet i befolkningen?

Hva blir fasiten når historien en gang skal skrives i fremtiden?


Dette var undringer fra lekmann som ikke har noen form for medisinutdannelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags