Er barna det viktigste i Bodø?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mine jenter går på Saltvern skole. I forbindelse med de varslede kuttene i Bodø, blir skolene, som flere andre instanser i kommunen, rammet hardt. Mange stillinger skal vekk fra skolene, lærerstillinger, helserådgivere og fagarbeidere. Antall elever i hver klasse går opp, og dermed er det mange flere som trenger lærernes oppmerksomhet og oppfølging.
Alle elever har krav på tilpasset undervisning, utfra sine faglige og menneskelig behov. For noen år siden ble det tilført flere nye stillinger i skolen, slik at skolene lettere kunne ivareta disse behovene. I tillegg fikk vi flere helserådgivere i skolen, for å samarbeide med lærerne og fagarbeiderne, for å kunne gi elevene god oppfølging.
I følge skolestrategien for Bodø kommune skal elevene møte en skolehverdag som fremmer fysisk og psykisk helse, trivsel og læring. Men nå med færre voksne til å ivareta dette. De skal også kunne møte høye forventninger fra skolen, tilpasset egne forutsetninger og læringsbehov og jobbe med å styrke de fem grunnleggende ferdighetene, lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter. Men med færre voksne på skolen til å ivareta dette. De skal også møte en skolehverdag der ulike yrkesgrupper jobber tverrfaglig for at alle elevene skal oppleve trivsel og læring, samt utvikle seg faglig og emosjonelt. Men hvordan blir dette når det er færre voksne på skolen?
Et annet moment, som har vært høyaktuelt i det siste er smittevern. Hvordan skal skolen drive forsvarlig smittevern når det er opp mot 30 elever i en klasse? Jeg gruer meg til det.
Til høsten innføres ny læreplan i skolen. I forbindelse med denne skal lærerne ha stort fokus på læringskulturen i klasserommet. Lærerens oppgave er å styre det sosiale systemet i klasserommet på en måte som fremmer læring, helse og trivsel, og som bidrar til at eleven opplever sosial tilhørighet og trygghet. De skal i tillegg drive tilpasset opplæring av elevene. Tilpasset opplæring gjelder for alle elever, lærlinger, lærekandidater og voksne. Men nå med langt flere elever i klasserommet. Elever som fremdeles har behov for å bli sett, anerkjent og undervist.
I de siste årene har det vært stort fokus på at det er viktig at skolens ansatte bygger gode relasjoner til elevene. At elevene føler at de kan bruke de voksne på skolen til å få god voksenkontakt, i tillegg til at de voksne skal lære dem det faglige og ha stort trykk på dette. Skolene har jobbet iherdig med dette, og det har vært fint. Fordi vi har vært mange som har sett elevene og elevgruppa i klassene har dette vært overkommelige for lærerne. Men det var før det ble langt flere elever i hver gruppe.
I forbindelse med denne saken blir det umulig å skille mellom roller. Jeg er mor til to jenter på ungdomstrinnet på Saltvern skole, ei av de mange skolene som rammes hardt med dette kuttet. Når jeg samtidig jobber som lærer på ei anna skole, har følt på kroppen at det har vært fint å få kunne ivareta de jeg ønsker på en god måte fordi jeg har hatt oversikt over dem og mulighet til å få en god relasjon til dem. Dette har også mine jenter fått erfare. Men det var før, da det var et fornuftig antall voksne på skolen. Bodøskolen har vært god, og det vil vi at den skal fortsette med å være.

Kilder:
Skolestrategien for Bodø Kommune: https://bodo.kommune.no/getfile.php/133950-1556789286/Bunntekst/Planer%20og%20strategier/Skolestrategi.pdf
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/klasseledelse/

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken