EØS-fiendtlighet er distriktsfiendtlighet, Vedum!

Margunn Ebbesen

Margunn Ebbesen Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Vedum er selverklært distriktsforkjemper. Samtidig jobber han med nebb og klør for å frarøve distriktsbedriftene sitt desidert viktigste eksportmarked.

I løpet av min tid som næringspolitiker i Høyre har jeg reist land og strand rundt for å besøke små og mellomstore bedrifter i distriktene. Det er viktig for meg, og for Høyre, å høre fra dem som har skoa på om hvilke utfordringer de står ovenfor. Det skal være attraktivt og lett for dem som kan og vil starte opp bedrift i Norge. Vi trenger dem for å sikre velferdssamfunnets inntekter i tiden som kommer. Tilbakemeldingene fra bedriftene varierer, men ikke én eneste gang har jeg hørt et ønske om å forlate EØS-avtalen. Derimot uttrykkes det stadig bekymring rundt faren for at Sp vil sette EØS-avtalen på spill dersom de skulle vinne stortingsvalget i 2021.

Norske bedrifter, særlig i distriktene, er avhengig av et godt og forutsigbart eksportmarked. Det sørger EØS for. EØS sikrer norske bedrifter tilgang til 500 millioner europeiske kunder, og er avgjørende for norske arbeidsplasser og norsk velferd. Medregnet olje og gass går omtrent 80 prosent av all norsk eksport til EØS-området. Det tilsvarer omtrent 300 milliarder kroner i året. Aller størst er eksporten fra typiske distriktsfylker. Likevel leder Vedum an korstoget som går til angrep på distriktenes viktigste eksportmarked.

Jeg oppfordrer Vedum til å forklare hvorfor han ønsker å gjøre Norge fattigere. Hvilke fordeler har det at bedriftene i Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark må betale skyhøy toll for å få solgt varer til EU? Hvordan mener det selverklærte distriktspartiet at ansatte i bedrifter tjener på at lokale, norske bedrifter mister jobbene sine? Man kan umulig kalle seg et distriktsparti, og samtidig gå inn for å frarøve norske distrikter sitt desidert viktigste handelsmarked. Eksporttall viser nemlig at det er distriktene som nyter best av eksportvilkårene gjennom EØS. Å sette EØS på spill, er direkte distriktsfiendtlig.

Man trenger ikke dra lengre enn til Vedums nabokommune, Nord-Odal, for å finne bedrifter som er avhengige av det europeiske markedet. I Hedmark driver industrikonsernet Mapei en av sine største fabrikker. De bidrar til verdifulle arbeidsplasser og verdiskaping i en region som er preget av urbanisering og fraflytting. Hadde det vært tvil om Norges lojalitet overfor EØS-avtalen, hadde nye fabrikken blitt bygget i Sverige. Det slår administrerende direktør fast. Trygve vil være «folkets talsmann», men går inn for å frarøve sin egen nabokommune sin hjørnesteinsbedrift. Litt av et paradoks.

I mitt eget hjemfylke, Nordland, vil det være en ren katastrofe om bedriftene skulle miste tilgang til EØS-markedet. I dag er den største utfordringen i nord at bedriftene mangler kvalifisert arbeidskraft, fordi landsdelen preges av fraflytting. Å frarøve bedriftene sitt eksportmarked vil være kroken på døra for mange kommuner. Da regner jeg med at Vedum selv kommer og skrur av lysene.

Trygve Slagsvold Vedum har blitt så nasjonalt navlebeskuende, at han ikke lengre ser konsekvensene av egen proteksjonistisk tankegang. Bedriftene på Aker Brygge vil nok klare seg uansett. Det samme med rederne på Sørlandet. De som derimot må lide under Vedums vendetta mot vårt viktigste eksportmarked, er de små og mellomstore bedriftene i distriktskommunene i Hedmark, Nordland, Finnmark og Møre og Romsdal. Men det får de kanskje bare tåle, for at Vedum skal få realisert sin nasjonalromantiske fantasi om en selvstyrt nasjonalstat.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags