Stortinget skal i mars bestemme over framtiden til en av våre aller viktigste ressurser, vannkraften. En forutsigbar og fornybar ressurs som privatpersoner og industri er helt avhengig av. Skal vi gi fra oss kontrollen og reguleringen over noe så viktig til noen andre?

Regjeringen ønsker at Norge skal slutte seg til EU sitt energibyrå ACER, som tilsvarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett. Byrået er et overvåkningsorgan i EU som påser at EUs regelverk for elektrisitets- og gassmarked følges og gjennomføres. ACER har håndhevings- og vedtaksmyndighet, noe som vil bety inngrep i nasjonal styring og kontroll.

Dette vil si at EU får kontroll over norsk infrastruktur, selv om de ikke eier ressursene. Så nei, vi burde ikke gi fra oss kontrollen og reguleringen over noe så viktig. De norske fossefallene er evigvarende og alltid fornybare. De er en ressurs som eies av Norge og dermed burde kontrolleres og reguleres av Norge.

Vannkrafta har vært helt avgjørende for oppbyggingen av den norske industrien. Forutsigbarheten fra den fornybare energien er viktig for industrien og gir et konkurransefortrinn. Lokale vannkraftkilder førte tidlig til lokale elverk, som førte tidlig elektrisk forsyning også ut til hvermannsen. Vi har mye å takke vannressursene for, og mye å verne om.

Det er gjennom nasjonalstaten, med egen politikk, regulering og kontroll, at vi har greid å skape gode levevilkår og en trygg velferdsstat. Ved å gi bort noe av denne råderetten, mister vi litt av Norge. Når andre enn norske myndigheter får makt til å bestemme i Norge, er det suverenitetsavståelse. Og denne saken er et slik tilfelle, ved at ACER vil få det avgjørende ordet i reguleringen av norsk kraft.

Derfor må denne saken behandles etter Grunnlovens paragraf 115. Tilslutning til EUs energiunion er overføring av myndighet til et internasjonalt organ (og ¾ av stortingsrepresentantene må stå for).

Vannkraft er grønt, fornybart og framtidsrettet. Ressursen er ren, pålitelig og kan produsere billig energi i generasjon etter generasjon. En miljøvennlig energikilde er vi også avhengige av i framtiden og mulighetene er mange for hva vi kan bruke energien til. Men disse mulighetene må Norge få råde over. Høyre snakker mye om «Norge på sitt beste.» Og Norge er Norge på sitt beste når Norge er Norge. Med selvråderett og grønn energi.

På bakgrunn av dette mener Senterungdommen at vår kraft og energi ikke skal bli en vare i EU-markedet, men brukes til å bygge framtiden. De norske ressursene skal tilhøre den norske befolkningen, og komme innbyggerne til gode! Beslutninger som dette må derfor behandles som suverenitetsavståelse i Stortinget, og representantene burde si nei til EUs energibyrå ACER.