I hundre år har Norges vannkraftressurser tjent arbeidsliv og husstander på en fortreffelig måte. Men snart kan det være slutt på eventyret. Dette forstår vi når vi ser de planlagte tiltakene i norsk kraftpolitikk i sammenheng, først og fremst de nye eksportkablene, vindturbinene og de «smarte» strømmålerne.

 1. Norge har lenge hatt mange eksportkabler til EU og Russland. Kapasiteten er stor nok til å håndtere alle tenkelige framtidige eksport- og importbehov.
 2. Snart kommer tre nye kabler i tillegg (til Tyskland, England og Skottland). Minst halvparten av vår vannkraft skal eksporteres. De nye kablene vil i stor grad bestemme resten av norsk kraftpolitikk – og våre strømutgifter.
 3. Eksporten vil endre Norges lille kraftoverskudd til et betydelig kraftunderskudd.
 4. For å kompensere for det planlagte vannkraftunderskuddet ønsker regjeringen å bygge ut betydelige mengder med ustabil vindkraft, inntil 50 TWh.
 5. Utbyggingen vil rasere mye av norsk natur, og gi oss kraft Norge egentlig ikke trenger.
 6. Nesten 50 større områder er plukket ut – halvparten skal realiseres, særlig langs kysten.
 7. Vindkrafta tar ofte lange pauser – energien er ikke bare kostbar, men også svært ustabil.
 8. Vindkraftutbyggingen skal særlig skje i løpet av 2020-tallet. Den varierende vindkrafta skal erstatte den vannkrafta norske husstander bruker i dag.
 9. Minst halvparten av vannkrafta skal eksporteres. (Dette er egentlig så ufattelig at de fleste av oss har problemer med å ta realitetene inn over oss).
 10. Endringene fra vann til vind vil periodevis skape kaotiske tilstander i norsk kraftforsyning: Norske familier må redusere elforbruket når vinden uteblir, særlig om vinteren.
 11. De som ikke tilpasser seg, vil bli straffet økonomisk.
 12. For å dempe de problemene den ustabile vindkrafta skaper, har kraftbransjen installert nye «smarte» strømmålerne i de fleste hus og hytter i Norge.
 13. Målerne skal i 2021 kombineres med en ny strømtariff som skal gi oss billig strøm når vi ikke trenger den, og dyr strøm når vi trenger den. Det kan bli middag kl. 2100 for mange og svært kaldt om vinteren.
 14. Dersom en «mild» økonomisk tvang ikke hjelper, planlegges mer drastiske tiltak: Større byområder kan periodevis – og på omgang – bli koblet ut når vinden svikter helt. Energidirektoratet (NVE) kaller denne kriseordningen for «roterende utkobling».
 15. Vannkrafta kan ikke lenger «balansere» den varierende vindkrafta for norske husstander. Den skal selges der prisen er høyest, og «flyte fritt» til EU i samsvar med EØS-avtalen.
 16. Eksportkablene og vindturbinene koster hundrevis av milliarder å bygge, men skal ikke finansieres av «eierne», men av deg og meg via høye nettavgifter og en skyhøy strømpris.
 17. En høyere strømpris i Norge vil gi prisstigning også på andre norske forbruksvarer.
 18. Bransjen og mange politikere hevder at krafteksporten og vindturbinene vil bidra til å redusere de globale klimagassutslippene. Faktum er at vindkrafta viser seg å komme på toppen av den fossile energien i EU.
 19. Halvparten av norsk vannkraft utgjør bare promiller av den fossile energien i Europa.
 20. Alle vet at vårt bitte lille overskudd av vannkraft (årlig gjennomsnitt 6–7 TWh), vil gjøre vesentlig større nytte – også som klima- og miljøtiltak – i Norge enn ute i Europa.
 21. Regjeringen er dessverre i ferd med å snu opp ned på en næring som har fungert godt i 100 år, og det er vi som får alle ulempene.
 22. Vindkraftutbyggingen og eksportkablene er grunnleggende ulønnsomme. Norge taper penger på begge deler.
 23. Når bransjen likevel hevder det motsatte, skyldes det subsidier, gunstige finansieringsordninger og forventninger om en skyhøy overpris på strømmen til norske strømkunder (når de nye kablene kommer i drift).
 24. Som takk for at Ola og Kari finansierer eksportkablene og vindturbinene med høye nettavgifter, skal de i tillegg «honoreres» med dobbel eller trippel strømpris. Da skjønner vi hva begrepet «smarte» strømmålere betyr.
 25. Det er ikke for sent å stoppe utbyggingen av vindmøller og kabelen til Skottland. Og vi trenger heller ikke den nye tariffen som de «smarte» strømmålerne skal utstyres med i 2021.
 26. Rasering av norsk natur og en flerdobling av strømprisen til norske familier, er en altfor høy pris for å oppnå – ingenting.