En viktig teaterdebatt

Av

Vi må snarest ta debatten om hvordan teatrene skal finansieres, det er viktig for Norge som samfunn.

DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Neste år skal Nordland fylkeskommune etter planen overta det fulle ansvar for Nordland Teater. Det er en av de nye og utvidede oppgaver regionene er tiltenkt etter regionreformen.

Utvidet fordi fylkeskommunen allerede spiller en rolle i finansieringen av regionteatrene. Idag framskaffer de 30 prosent av midlene, staten 70 prosent. I framtiden skal regionene står for 100 prosent.

Det vil si at statens bidrag gis som del av rammeoverføringene, noe som skal sikre at teatrene kan få like mye penger som før.

Men det vil fra 2021 helt avhenge av hva den enkelte fylkeskommune velger å prioritere, og kritikere frykter at teatrene da vil tape mot andre sektorer som videregående skole og samferdsel.

Særlig sterk har kritikken vært i Troms og Finnmark, som etter planen skal ta over ansvaret for Hålogaland Teater.

Der reagerer man både på at teatre i sør vil beholde sin nasjonale status, men ingen i nord, og på at en slik finansiering vil gi ulikt teatertilbud i ulike deler av landet, alt etter hva fylkene prioriterer.

Reaksjonen fra Nordland har vært mer avdempet, og i en pressemelding sier fylkesråd for kultur Kirsti Saxi (SV) at Nordland gjerne overtar det fulle ansvar for Nordland Teater, men ikke om det er på bekostning av teaterets framtid.

Det er da også det springende punkt. Vil en rent lokal finansiering være god nok, eller vil den komme under press når midler skal fordeles?

Nordland fylkeskommune måtte nylig gjøre en pinlig retrett etter et folkeopprør mot økte fergepriser. Vil det komme samme type opprør om man finner seg nødt til å øke teaterprisene like mye?

Eller er kulturen dømt til å tape når den virkelige dragkampen om begrensede ressurser begynner? Fordi det blir så mye lettere for politikerne å kutte der reaksjonene på kuttene blir færrest og minst dramatiske.

Ut fra hvordan fylkesrådet i Nordland taklet fergeprotestene er det forståelig at mange frykter det.

Så kan man spørre seg om ikke også kulturen må ta kutt når samfunnet får mindre penger å rutte med. Og at det faktisk er mer demokratisk at de vurderingene gjøres lokalt og ikke i Oslo.

Man glemmer da at kultur ikke er som andre områder. De fleste andre budsjettposter handler om å optimalisere det vi skal leve av, kulturen gir oss noe å leve for.

Det er derfor viktig at den sikres en grunnleggende stabil finansiering, og den gis utvilsomt best av staten.

Dette er en viktig debatt for Norge som samfunn og kulturminister Trine Skei Grande skal ha ros for ikke å ville tvinge fylkene til å ta dette ansvaret.

Vi andre bør snarest ta debatten, og ikke i utgangspunktet låse oss til hva som er den beste løsningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken