Energi og utslipp

Av
DEL

Kronikk

ENERGI OG UTSLIPP. Der er en klar sammenheng mellom disse. At produksjon av energi og utslipp ved bruk av den samme energien gir skadelige utslipp, er logisk. At det er store avvik i utslippene ved produksjon av energi ,avhengig av måten den produseres på, er like klart. Energi laget av vannkraft, ved solceller og ved vindturbiner er vel det reneste vi lager. At det medfører andre ulemper er like klart. Energi produsert ved hjelp av kull er en skikkelig miljøversting, mens ulemper ved energi laget ved kjærnekraft diskuteres fortsatt. Produksjonen er grei, men problemene etterpå er værre.

Bruken av energi gir varierende grader av utslipp. Kraftkrevende industri gir til dels store og skadelige utslipp, litt avhengig av graden av rensing. Samtidig er vi ganske så avhengige av å produsere og å selge produkter for å overleve. Men, en del produksjon er uforståelig. For eksempel at det brukes energi på produksjon av Bitcoin. Der går med utrolige energimengder for å generere noe fullstendig uforståelig, Bitcoin! Hvorfor ?

At menneskeheten gjennom mange år har generert store klimautslipp, er et faktum som de fleste etter hvert aksepterer. Der finnes så mye forskning på dette, som beviser at dette er tilfelle. Dessverre har bare vi mennesker vært trege til å ta dette alvorlig nok. Nå jobbes det iherdig i mange land med å endre dette, men dessverre ikke alle steder. Samtidig må vi ikke ta dette for brått. Vi må sette realistiske mål, og innse at dette tar tid selv om tidspresset øker. Vi har et samfunn som skal fungere lenge og godt, men som må tilpasses over litt tid. Vi kan ikke skru tiden tilbake. Vi vil for eksempel være avhengige av olje og gass enda i mange år. En plutselig stans i den produksjonen ville gi formidable bieffekter. Det må bygges ned etter en gjennomarbeidet plan. Samtidig må bedre rensemetoder komme inn, hurtig.

Vi har mange store miljøverstinger fortsatt. Transport er en, med både skip, vei og fly.

Der tas grep allerede, men ikke nok. Vi vet f.eks at de største containerskipene i dag samlet slipper ut mere enn alle verdens privatbiler samlet. Alle cruiseskipene slipper også ut betenkelig store mengder med både CO2, Nox etc. Vi burde i alle fall kunne sørge for at det finnes landstrøm der de legger til kai. All flytransport er også en synder, men fly er en nødvendighet, spesielt der det omtrent er eneste mulighet.

Forr all transport er en bra fellesnevner at det jobbes iherdig med nye motoralternativer samt drivstofftyper og tilsetninger. Dagens nye dieselmotorer i Euro6d klassen med tilsetning av AdBlue har renere utslipp enn de fleste bensinmotorer, og bensinmotorene med nye partikkelfiltre er også utrolig rene.

Dessverre ser det ikke ut til at alle elbiler er så aldeles fri for skadelige utslipp som man skulle tro. Tre tyske professorer har nylig forsket og sammenlignet utslipp fra en dieseldrevet bil og en elbil. De valgte en Mercedes C220d Euro 6 d og en Tesla Modell 3.

Begge ganske nye. Alle beregningene er gjort ut fra den utgående NEDC metoden. Dersom man benytter WLTP metoden, vil svarene øke med 20 og 40% for begge bilene.

Dieselbilen hadde CO2 utslipp målt til 117 gram pr km. For elbilen ble medregnet utslippene fra batteriproduksjonen og en typisk tysk strømmiks produsert med kull, gass og vann, og resultatet ble da litt varierende mellom 156 og 180 gram CO2 pr km.

Når man så i tillegg tar med en beregning på hva gjennvinning og destruksjon av batteripakkene vil medføre, blir totaltallet mellom 232 0g 302 gram pr km. Med andre ord viser dette regnestykket at elbilen her er værstingen i CO2 utslipp.

Resultatet vil selvfølgelig bli bedre når man kun regner med el fra vannkraft , men fortsatt blir det høyere utslipp for elbilen.

Det arbeides jo intensivt med å finne bedre og renere produksjon av batterier, og bedre gjenvinning av brukte batteripakker. Pr i dag påstås at av innkomne batteripakker fra elbiler gjenvinnes kun ca 50%, mens resten foreløpig lagres.

For to år siden ga to svenske forskere, Mia Romare og Lisbeth Dahlløf ved svenska Miljøinstituttet, ut en rapport som bekrefter de tyske resultatene. Det ser ut til at elbilene i beste fall slipper ut 10 % mere CO2 enn en ny dieselbil. I værste fall er tallet 25% mere.

Den felles konklusjon er at elbilen er på ingen måte en nullutslippsbil !

VW utførte tidlig i år en test mellom en E-golf og en Golf Diesel.

De konkluderte med at selv uten å ta hensyn til batteriproduksjon og sannering, hadde dieselbilen etter 100.000 km et lavere totalutslipp CO2 enn elbilen!

N år det gjelder «ren elkraft» i Norge er ikke dette mulig lenger. Det ble inngått avtaler i 2001 der Stortinget sluttet seg til EUs ordning av kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for elektrisk kraft. Denne ordningen ble innført ve EUs følrste fornybardirektiv i 2001 for å gi brukerne et valg mellom fornybar kraft, og ikke fornybar kraft.

Avtaleverket som Norge har inngått , gjør at om en norsk elbil fyller «ren norsk vannkraft» i Norge, utløser det et CO2 utslipp tilsvarende i underkant av 64% av ren kullkraft et annet sted i Europa. Dette går ut i vår felles atmosfære uansett. Som en tysk rapport konkluderer: elbiler flytter bare utslippene fra stedet der de brukes til et annet sted der elkraft produseres med kull, atomkraft eller annet.

Konklusjonen på disse rapportene er skremmende. Medfører virkelig vår bruk av elbiler bare at utslippene flyttes til andre steder i Europa, med de daværende større utslippene av CO2? Dersom man legget til grunn en vurdering basert på opplysningene fra tyske Ifo og svenske IVL, ser det ut som om den norske storsatsningen på elbiler kan være ganske tvilsom! Tyskerne sier i alle fall klart at elbiler er ikke løsningen på klimakrisen slik elektrisitet produseres i dag. Tvert imot er moderne dieselmotorer i bilen mye bedre for klimaet enn elbilene.

Resultatet vil bli et helt annet den dagen vi får en stor overvekt av ren produksjon av elkraft .

(kilder.Ifo/IVL/BoCM/VW)


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags