Meløy-budsjett til besvær

Jim Helge Andersen, leder Meløy Sp.

Jim Helge Andersen, leder Meløy Sp.

Av
DEL

LeserbrevMeløy Senterparti er svært urolig for det som står i rådmannens budsjettkommentar, sitat: Rådmannen har gjentatte ganger tatt opp utfordringene med den desentraliserte strukturen i kommunen. Dette er fortsatt en utfordring selv om det er gjort vedtak innenfor skole og barnehage.

Det er mulig at enkelte parti og politikere ikke har forstått innholdet i denne setningen. Men det har vi i Meløy Sp gjort. Vi ser med alle tydelighet at nedleggelse av Neverdal skole er begynnelsen på mange tøffe valg framover. Så de som kaller oss for pessimister eller at vi kommer med dommedagsprofetier vil kanskje bli nødt til å få et annet syn når de får nedleggelser i sitt eget nærmiljø.

I de neste 4 årene skal det gjøres investeringer i Ørnes-området for bortimot en halv milliard kroner. Vi er enige i at nytt sykehjem og omsorgsboliger er nødvendige investeringer, men vi mener at å bygge en ny skole på Spildra til 102 millioner eks mva. var det verdt å sette spørsmålstegn med. Derfor ønsket vi å forskyve prosjektet i to år for å få tid på å se om dette var en riktig investering. Dette ville også medføre forskyving av ombygging av Neverdal skole til barnehage, et prosjekt som er grovkalkulert til 20 millioner, et tall som nærmest er tatt ut av løse lufta.

Det som også ligger i begrunnelsen for vårt utsettelsesforslag er at enkelte parti i KS ikke tar på alvor EnSpire sine planer om bygging av ny skole på Neverdal. Sannsynligheten er reell og bør tas hensyn til når skolestrukturen i Nordre Meløy er på kartet. Videre mener vi at en så stor investering, som bygging av ny skole på Spildra, vil gi kapitalkostnader på ca. 4 mill pr. år. Dette for å spare 2.4 mill kr som var besparelsen ved å legge ned Neverdal skole. Regnestykket går ikke opp. Forslaget ble nedstemt, men vi takker allikevel KrF og Frp som støttet vårt forslag.

For oss er det også vanskelig å forstå fornuften i å ta et skolebygg med kunstgressbane, flerbrukshall med scene og et flott uteanlegg, alt tilpasset skole behov, og gjøre dette om til en barnehage. Samtidig som kommunesenteret blir uten barnehage. Det må man nesten be Ap om forklaring på.

For å oppnå driftsbesparelser vil andre skoler bli dradd inn i debatten. Og da må ikke noen bli overrasket om hele Meløys skolestruktur blir sett på og lagt på «kuttfatet».

Nå har Høyre sagt at dersom nyskolen blir over 102 mill. Så vil de stoppe prosjektet. Det er allerede brukt millioner på arkitekt og prosjektering. Så får vi se om H står ved det de har sagt.

De store investeringene som blir i gjort i Ørnes-området må finansieres, i tillegg har Meløy kommune høye driftskostnader. Derfor er det lansert forslag fra rådmannen om utskriving av eiendomsskatt.

Vi i Meløy Sp har tidligere sagt at om vi skulle være med på et slikt forslag så må det forankres i svært gode tiltak. Vi er også svært skeptisk å innføre en skatt på næringslivet som allerede driver marginalt. Men for å berge nærskolen eller andre gode kommunale tilbud så er vi med på å se på det.

Men vi er ikke med på å innføre eiendomsskatt for å finansiere sentralisering av tjenester og tilbud. Derfor kommer vi ikke til stemme på dette når det skal opp i KS i februar. Fra før vet vi at Ap er for alle investeringer som ligger i økonomiplanen, selv om de selv utsatte eiendomsskatten spørsmålet, så kan de ikke komme utenom å stemme for den i februar møtet.

Det som blir interessant er om Høyre blir det partiet som sørger for flertall for innføring av eiendomsskatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags