Siden det gjentatte ganger henvises til Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrebeskyttelsen Norge Bodø sin aktivitet gjennom sommeren, ønsker jeg som styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø å belyse vår frivillige innsats. jeg mener det ikke kom klart frem i Grenersen sitt innlegg.

Holdningsarbeid er det vanskeligste arbeidet vi holder på med. Jeg kan raskt berømme for at det aller meste i artikkelen stemmer med virkeligheten. Det som er synd er at avliving fremstilles som den lette, og den eneste rette, løsningen. Derfor benytter jeg anledningen til å vri fokus mot menneskers ansvar, vårt arbeid og dyrets egenverdi.

Respekt for individet - dette er Dyrebeskyttelsen Norge sitt motto. Vi holder fast på at hvert levende individ har en verdi i seg selv. For alle arter vi mennesker har temt og gjort avhengige av oss, har vi et ekstra ansvar. For mange katter er dessverre ikke dette virkeligheten.

Det er lett å falle for fristelsen og begynne å mate en katt i nabolaget, selv om du vet at du ikke burde siden den mest sannsynlig har et hjem. Kanskje er du i tillegg ensom og savner selskap. Men hva gjør du hvis katten plutselig blir skadet eller drektig? Tar du vare på den da? Mater du en katt ute, har du også ansvaret for katten i følge loven.

Det andre vanlige forløpet er i alle de tilfellene der den kjente “ferieallergien” plutselig utvikles. Vi mottar til tider mange henvendelser hvor vi ilegges ansvaret for kattens liv. “Om ikke dere tar den, så blir den avlivet”. Nå er det heldigvis ikke så lett, siden også veterinærer stiller krav til at katten forsøkes omplassert først. Alternativet er dessverre ofte at katten dumpes. Og plutselig overstrømmes vi av henvendelser om hjemløse katter og kattunger.

Dyr generelt, og kanskje katter spesielt, vekker mange følelser blant folk. Til en viss grad kan vi sette et elsk/hat-perspektiv på dette. Også kattens natur inviterer til dette. Den er langt på vei selvstendig, og kan ikke sammenlignes med hund. Den gjør som den vil, og har en kjærlig eier som butler. Dette bør man sette seg inn i før man skaffer seg katt. God innsikt i kattens sosiale liv gir fornuftige eiere med forståelse for at kastrering og chipping er en naturlig del av et godt katteliv. Dette koster litt tid og noen kroner. Har du ikke disse tingene, bør du heller ikke ha et levende dyr i hus. Grønnplante kan anbefales.

Kort sagt - skaffer du deg katt eller mater du en katt ute, har du også ansvaret for katten. Videre kommer ansvaret for eventuelle avkom. Det blir raskt mange i matfatet. Er uhellet ute og kattunger kommer til verden bør man vaksinere og avtale kastrering før disse så selges. Så lenge katter gis bort gratis, vil kattens status være lav.

Dersom alle katteeiere tok dette ansvaret hadde vår vanvittige frivillige innsats vært overflødig. Men vi har mer enn nok å gjøre. Katt er ikke de eneste vi hjelper, men en stor andel. Vårt arbeid strekker seg langt ut over offentlige etaters kontortid, det er faktisk ofte på nattskiftet at vi kan få tak i forvillede katter.

“All sentimentalitet til side, kattene bør avlives”. Fint med tabloide raske løsninger. Har du noen gang forsøkt å fange en katt som overhodet ikke vil ha noe med deg å gjøre? En katt som kanskje aldri har hatt noe med mennesker å gjøre? Det er lettere sagt enn gjort.

Forresten så har vi så langt i 2016 avlivet snart 100 katter i Bodø og omegn, hvorav 46 fra Røst. Dette er ikke 100 tilfeldig valgte katter av de 231 kattene vi har engasjert oss i i år. Dette er katter som er så forvillet at det ikke er forenelig med god dyrevelferd å ta de inn i hus. Eller de er så skadet at det ikke er god dyrevelferd å starte behandling. Ingen dyrevenner melder seg som frivillig i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø for å avlive dyr, men noen ganger er det det beste for et psykisk eller fysisk sykt dyr. Slike avgjørelser tas alltid i samråd med veterinær, og kattene vurderes i private hjem før de får slippe. Dette er fosterhjem som gjør en formidabel innsats for hver eneste katt de gir omsorg til. Respekt for individet. Det er ikke bortkastede ressurser, det er ansvar.

Vi er ikke naive og skal redde alt for enhver pris, men vi redder de som reddes kan. Vi er voksne folk som sitter inne med solid kunnskap om å fange, vurdere og temme katter. For snart 100 katter i Bodø og omegn var det oss katten møtte i slutten av sitt niende liv. Vi tok ansvaret for lidelsen, og stanset den.

Men før vi er der må katten fanges. Anne – du har med dette en åpen invitasjon til å bli med på fangst. Fangst foregår ved hjelp av feller og tunfisk. Og masse tålmodighet. Det tar gjerne både timer og dager. I tillegg kommer transport og administrering av katt, utstyr, veterinær og fosterhjem.

Rasekattbransjen skal få bruke sine penger, slik jeg tolker det i innlegget, mens våre økonomiske prioriteringer framstilles som å kaste perler for svin. Den oppfatningen er det nok flere som har. Hvorfor i alle dager er en rasekatt mer verd enn en hjemløs blandingskatt? Gir man legitimitet til slike holdninger har samfunnet tapt på mange plan. Heldigvis tenker de fleste annerledes.

En flytur til seks tusen kroner for å redde 12 friske katter står vi inne for. I tillegg er alle katter vi adopterer videre kastrerte, chippet, vaksinerte og ormekurbehandlet. Det vil si at kattene får et godt og verdig liv, men de formerer seg ikke. Hver katt koster oss i snitt rundt tre tusen kroner, så uten økonomiske bidrag fra folk der ute får vi ikke hjulpet så mange som vi gjør. Penger og privatfolks prioriteringer er virkelig ikke noe å diskutere. At stat og kommune burde bidratt med mer, er en annen diskusjon det ikke er plass til i dette innlegget.

Men vi vet at den innsatsen vi bidrar med øker kattens status. Holdningsarbeidet tar tid, lang tid. Og for å lette jobben vår ønsker vi oss et hus hvor vi kan ta hånd om enda flere katter, og også treffe hverandre og nye frivillige oftere.