Gå til sidens hovedinnhold

Kryssing av Alstenfjorden er ingen nytenking og i strid med tidligere signaler - kommentar til Leonid Rødstens innlegg

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leser med interesse oppslaget i gårdagens avis. Leonid Rødsten får på en utmerket måte fram fornuften i å etablere en hovedfergeforbindelse  mellom Bjørn og Sandnessjøen. Det vil effektivisere, redusere miljøutslipp og kostnadene til drift. I likhet med forfatteren av innlegget, skjønner jeg ikke motstanden mot å kjøre streknigen på 2-3 mil  på fastlandssiden mellom Søvik og Sandnessjøen i stedet for samme avstand mellom Herøy og Bjørn på Dønna. Dette skulle vært gjort alt i 1999 da broen mellom Herøy og Dønna ble åpnet. Horfor ble det brukt midler og gitt forrang foran andre prosjekt til denne brua dersom den ikke være en større samfunnsnytte? Det er riktignok behov for utbedring av fylkesveg 828  Planene for denne utbedringer er lagt for år tilbake. Hvorfor stopper så dette arbeidet opp? Det kan man undre seg over.  Jeg vil påstå at både Dønna og Herøy kommune er ofre for et uverdig politisk spill, der tunnel under Alstenfjorden holdes opp som en fremtidsløsning. Etter at samtlige parti med unntak av Venstre, Miljøpartiet de Grønne i siste fylkesting (juni 2017)  stemte for å gå videre med tunnelløsning, noe som det synes at Leonid Rødsten har oppfattet, spurte jeg samtlige gruppeledere om hvorfor de gikk inn for å gå videre med et prosjekt som i 2015 ble anslått til å

*være verdens dypeste

*måtte dispensere fra krav om stigningsforhold

*ville koste ca 5,5 mrd.

når det nå også stadig meldes om katastofebranner i tunneler andre steder i landet, når kravene til tunnelsikkerhet vil bety to paralelle tunnel-løp, og vil sannsynligvis koste det dobbelte, kanskje 11 mrd. I tillegg er det svært dyrt å drifte tunneler. Det vil betyr at SP med sin fylkesråd og gruppe med støtte i et flertall i posisjonen, samt Høyre og FRP - er villig til å bruke 1,5 totale fylkesbudsjett til dette formålet, eller sagt på en annen måte, samtlige samferdsels-vegmidler vi har til disposisjon i fylket, til dette prosjektet i 10 år!! Stilt overfor dette spørsmålet - fikk jeg fra en gruppeleder beskjed om at du skal nå bare stå på det synet - du ser hvordan det går med Venstre!! Andre hevdet at vedtaket gikk de for å få kunnskap uten å si hvilken kunnskap kunne avgjøre saken,  mens de fleste av flertallet bare lo og ga uttrykk for at dette var bare et vedtak i valgtider.

Det redelige nå har vært at hvert av partiene nå sto fram med hva de egentlig mener i denne saken, slik at opplevelsene slik Leonid Rødsten beskriver det ikke treng gjenta seg ved hvert valg. 

Kjære velgere, still spørsmål og forlang konkrete svar!  

PS i 2015 var det også valg. I 2011 kjente jeg på samme opplevelsen når det gjaldt bru over Morfjorden. Før valget ble vedtatt bygd mot Venstres stemmer. Etter valget ble den droppet

Kommentarer til denne saken