Gå til sidens hovedinnhold

Til ordførerne i Nordland: Bli med på feiringen av SMISO-Nordlands tiårsjubileum!

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep i Nordland fyller snart 10 år. Tilbudet er et lavterskeltilbud for incestutsatte og seksuelt misbrukte over 16 år av begge kjønn, og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

I følge studien «Vold og voldtekt i Norge» fra 2014 opplever 21 % kvinner og 8 % menn å bli utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Her må man også regne med at det er store mørketall. Når det i snitt tar rundt 17 år fra siste overgrep, før den utsatte melder fra og/eller søker hjelp, er det klart at behovet for god hjelp til voksne som har opplevd overgrep i oppveksten er stort.

Senteret tilbyr telefonkontakt, samtalegrupper, enesamtaler, uformelle møtearenaer, temakvelder og støttegrupper for både overgrepsutsatte og pårørende. Smiso-Nordland gir også tilbud om undervisning/veiledning til ulike fagetater. I de tre siste årene har de på prosjektbasis tilbydd primær- og sekundærforebyggende tiltak inn i skolene, i tett samarbeid med helsesøstertjenesten og det pedagogiske personalet. Dette for å gi barna språket, mot til å fortelle og innsikt i grensesetting for egen kropp. Dette er et viktig arbeid, som burde være et fast tilbud i alle kommuner i Nordland. Det er også mulig dersom alle drar lasset sammen.

Senteret finansieres av tilskudd fra kommuner, fylkeskommune og helseforetak. For hver krone som bevilges lokalt, går BUFETAT inn med fire kroner. Det vil si at små, lokale bidrag utløser større tilskudd, som gir mye igjen i form av et bedre tilbud til de som bruker senteret.

Per i dag er senteret lokalisert i Mosjøen med Vefsn som vertskommune. I tillegg mottar de tilskudd fra Bodø, Sørfold, Nesna, Leirfjord, Grane, Dønna, Hattfjelldal og Herøy. Senteret har brukere fra nord til sør i hele Nordland, og tar imot alle som ønsker hjelp, uavhengig av hvilke kommuner som gir tilskudd.

For å kunne vokse, og utvide dette viktige tilbudet i hele det langstrakte fylket vårt, er senteret avhengig av en stabil økonomi. Jeg vil derfor oppfordre alle kommuner i Nordland til å markere SMISO-Nordlands tiårsjubileum med å inngå en treårig avtale om tilskudd tilsvarende fire kroner per innbygger.

Seksuelle overgrep og incest skjer i de beste familier, og i alle kommuner. Du ser det ikke før du tror det! Det vi som samfunn kan gjøre er å tørre å snakke høyt om dette, og stå sammen om å fjerne skammen.  

Kommentarer til denne saken