Da «onkel Skrue» åpnet pengebingen

Av

Flomfaren er fortsatt stor i hele landet. Men på Stortinget har det forlengst flommet over - ikke av vann, men av penger!

DEL

LeserbrevKoronaviruset har utløst full panikk i korridorene der. Lobbyister av alle slag og fra alle kanter har løpt etter politikerne med store pengekrav til sine formål. Og politikerne sier ja, ja, mens til og med Sareptas krukke skrumper inn. – Men var det ikke våre etterkommere de skulle tilgodese?

Oljefondet skulle gi oss økonomisk trygghet og handlefrihet for generasjoner framover. Men «sjefslobberne» fra Norsk olje og gass – sammen med NHO og LO – har lyktes med nesten totalt å støvsuge det neste generasjon skulle leve av. – Hvordan har det vært mulig? Jo, det er bare ett år til neste stortingsvalg, må vite!

Forslagsbunkene på tinget este ut og applauderes av de organisasjonene vi trodde tenkte langsiktig og prinsipielt. Og enkeltrepresentantene bruker anledningen til å «hilse hjem» – godt understøttet av opposisjonspartier som helt har glemt sin fortid som tidligere ansvarlige regjeringspartier, spesielt Frp, Sp og SV.

Etter «oljefesten» kom debatten om revidert nasjonalbudsjett. Og festen fortsatte – aldri har overbudene vært større – nesten alle saker som kom på bordet ble påplusset og banket gjennom av en mektig opposisjon.

Imens ser nå byråkratene, uavhengige økonomer og andre fagfolk ned og til siden og krymper seg over politikernes mangel på faglighet og ansvar for framtidens åpenbare utfordringer.

For det er mange oppgaver kommende generasjoner står overfor etter at Stortinget har dratt stigen opp etter seg: Eldrebølgen og andre sterkt økende velferdsutgifter, det grønne skiftet, klimautfordringer og satsing på hittil ukjente næringer som skal gi nye arbeidsplasser og velferd.

I første omgang er to spesielle grep presserende viktig å ta:
– Lønnsoppgjøret i 2020
– Nasjonal Transportplan 2022–2033

Vårens lønnsoppgjør ble utsatt til i høst. Det tegner til å bli usedvanlig vanskelig å komme i mål med. De konkurranseutsatte frontfagene krever som vanlig å få drøftet sin krav først og at forhandlingsresultatet derfra skal sette standard for de offentlig ansatte. Siden det er frontfagene som er blitt sterkest kompensert gjennom Stortingets gavmildhet, burde disse fagene nå stå nederst ved døren – helse- og undervisningsansatte har unektelig båret de tyngste børene under pandemien. De burde derfor komme først til orde i forhandlingene.

Nasjonal Transportplan blir det sikkert en beinhard kamp om i Stortinget i juni 2021. En lang rekke svært kostbare prosjekter fra den utgående planperioden befinner seg som etterslep og gjenstår å realisere. Disse skal Stortinget først gi prioritet. Sterke lokale lobbygrupper vil kjempe hardt for å binde Regjeringen til å føre opp gjenstående vei- og baneprosjekter.

I sum er både gamle og nye gigantiske prosjekter svært omfattende. Men det ligger betydelig sprengkraft i et forventet trangere handlingsrom i offentlige budsjetter de kommende fire årene. Skal de realiseres må bompengeprosjektene få mye større omfang enn hittil! – Men er DET realistisk å forvente?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags