Lars Vestnes og boligmarkedet

Astrid T. Olsen

Astrid T. Olsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevBodø Høyre ved Lars Vestnes avslører gang på gang hvordan partiets satsing på boligpolitikk handler om å la markedet styre. Hva betyr egentlig Vestnes ord om å «gi kommunene muligheten til å henvise vanskeligstilte til en gitt andel boliger». Høyreregjering og dens samarbeidspartnere har presentert etablering av «tilvisningsavtaler for vanskeligstilte» som et virkemiddel for å dekke kommunens behov for boliger for folk som ikke klarer å skaffe det selv. Vi har prøvd det i Bodø i denne bystyreperioden. La oss se hva det betyr.

Les her: Slik vil Lars sikre at flere får bolig

Gjennom tilvisningsavtaler ønsker regjeringen å etablere et profesjonelt utleiemarked, i tillegg til de kommunale utleieboligene. Ved at en utleier inngår avtale med kommunen om å bygge en gitt type boliger, får kommunen tilvise inntil 40 % av boligene til sine vanskeligstilte i en 20-årsperiode, jf. kontraktene på kommunens nettside. For den «profesjonelle utleier» gir en slik kontrakt med kommunen mulighet for grunnlån i Husbanken med 85 % av prosjektkostnadene. Lånet gis som annuitetslån med 50 års løpetid, og det kan velges både flytende og fastrente. Er det noen som tviler på hvem denne ordningen er mest lukrativ for?

I Bodø kommune er det stipulert behov for 100 boliger. Det er inngått kontrakt om minst 70. De første boligene som er klar for innflytting viser seg å ha så høy husleie at de «vanskeligstilte» ikke har råd til å bo der. Husleien er også for kostbar til at beboerne kan få statlig bostøtte. Så mye er Høyres boligtiltak verdt!

Da SV var i regjering var vi en pådriver for at samme modell skulle kunne brukes av de vanskeligstilte direkte, dvs. 50 års avdragstid på lånet. Beregninger Bodø Boligbyggelag hadde gjort viste at en slik forlengelse av nedbetaling av Husbanklånet ville gitt mange i lavinntektsgruppen mulighet for å kjøpe og eie egen bolig. SV fikk dessverre ikke gjennomslag i egen regjering. Høyre så dermed sitt snitt til å bruke beregningene til å gi sine venner blant investorene en gylden gave.

Jeg vil som Lars Vestnes gi regjeringen ros for de 110 millioner som skal brukes som tilskudd for å skaffe langvarig boligforhold til barnefamilier. 4–500 familier over hele landet får hjelp. Men å kalle det «satsing» er å ta munnen for full. Ca 100.000 barn lever i lavinntektsfamilier. Samtidig vet vi at Husbankens andel av finansieringen av nye boliger i 2018 var den laveste siden Husbanken ble etablert i 1946.

Om du mener at alle i Bodø skal kunne ha egen, trygg bolig må du velge noen som mener bolig er mer enn marked. I SV vil vi følge opp boligpolitikk for alle også i neste bystyreperiode.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags