Kan Høyre boligpolitikk?

Astrid T. Olsen, Bodø SV

Astrid T. Olsen, Bodø SV Foto:

Av
DEL

LeserbrevNår Høyres Lars Vestnes presenterer sin boligpolitikk tar han utgangspunkt i en investors behov for å selge flere boliger. Vestnes sier ikke et ord om behovet som skal løses er i tråd med Bodø kommunes Boligpolitiske plan. Saken presenterer Høyres boligpolitikk i et nøtteskall!

Les her: – Her har Bodø sviktet

Hva har vi utført i perioden? SV var med å sette målet på 400 kommunale boliger. Det var et hårete mål med bakgrunn i hva som hadde skjedd av sosial boligbygging det siste 10-år. Derfor formulerte vi også at hvis vi ikke nådde målet, så skulle vi ha definert hvilke hindre som var i veien for å nå målet.

Hva har vi oppnådd? Ordfører var i sin kommentar innom Bodø Foyer, Bolig Nu og Hålogalandsgata 131, i tillegg til boligfondet på 40 millioner.

Startlånsrammen er økt fra 120 millioner til 220 millioner. Dette er penger kommunen låner for å låne ut videre til mennesker med varig lav inntekt slik at de kan kjøpe egen bolig. Vi har bidratt sterkt til ordninger med lån og tilskudd som gir familier og enslige mulighet til å gå fra å leie til å eie egen bolig. Vi har etablert kommunal bostøtte fordi Høyre heller ikke på regjeringsnivå ivaretar det boligsosiale behovet i samfunnet. I SV vurderer vi fortløpende om omfanget av kommunal bostøtte må økes.

Kommunale utleieboliger har vært forsømt i lengre tid, også når det gjelder vedlikehold og opprustning til nøktern standard. Vi har derfor brukt 110 millioner på vedlikehold de siste 4 år. Det vil si, med et lite forbehold: jeg vet ikke hva konsekvensene for planlagt vedlikehold av boliger blir etter at Høyre, FrP, V, KrF og MDG vedtok et redusert budsjett 2019.

Bodø kommune disponerer over 800 boliger for utleie. Ca 50 % av boligene eies av Bodø kommunale Boligstiftelse, BKBS. Stiftelsen er en frittstående organisasjon hvis eneste formål er å bruke et eventuelt overskudd til å redusere husleie, eller bygge nye boliger i tråd med kommunens Boligsosiale Handlingsplan. I bystyreperioden har SV vært pådriver for å få BKBS opp å gå som et redskap for å skaffe flere boliger. Vi har nettopp ansatt daglig leder.

Gjennom arbeidet i Plan-, Næring- og Miljøkomiteen har SV utfordret formuleringer og bestemmelser i lovverket og planer for å sikre at byen skal ha en bredde i befolkningen i alle bydeler. Det finnes ikke lengre «sosialboliger», kun boliger for alle, spredt i bydelene. I planbestemmelsene til Bodø kommunes Arealplan har vi derfor lagt inn følgende formuleringer:
• Utbyggingsavtale forutsettes inngått der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse eller å stille krav til bygningens utforming.
• Utbyggingsavtale forutsettes inngått der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene.

Vi nådde ikke det hårete målet om 400 kommunale utleieboliger, men vi har spisset redskaper for å klare det i neste periode. SV går til valg på å være en pådriver for at alle skal ha rett til bolig i gode, allsidige bomiljøer i hele kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags