Høyre bortforklarer boligpolitikk for alle

Astrid T. Olsen, bystyrerepresentant SV

Astrid T. Olsen, bystyrerepresentant SV Foto:

Av
DEL

LeserbrevKommunalminister Monica Mæland søker i en kronikk i AN å fremme regjeringens boligpolitikk som vellykket under overskriften «boligpolitikk for alle». Hun viser til at bare 2 av 10 ikke eier egen bolig. Hvem er de? Hvorfor nytter ikke disse 20 % Husbanken og regjeringens boligsosiale tiltak? Hvorfor har eierandelen gått ned blant de laveste inntektsgruppene de siste årene?

Grunnen er at regjeringens politikk fører til at antall barnefamilier med lav inntekt øker. Dermed får en mindre andel husholdninger med lav inntekt støtte til å eie egen bolig. Det er særlig barn og unge som bor sammen med enten bare mamma eller bare pappa, hvor familien har høye boutgifter i forhold til inntektene, som blir ramma.

Regjeringen har endret regelverket for statlig bostøtte. Blant annet er det flere som har så høy husleie at de faller utenfor statlig bostøtteordning. Dette er situasjonen i Bodø for utleieboliger som er bygd med regjeringens nyskapning «tilvisningsavtaler», hvor utbyggere får lukrative lånebetingelser i Husbanken for å bygge utleieboliger hvor kommunen tilviser leietakere til en andel av boligene. Boliger som de vanskeligstilte i boligmarkedet ikke kan benytte seg av på grunn av den høye husleien.

I Bodø gjelder bortfall av bostøtte også boliger for unge uføre. De unge uføre har, etter at regjeringen endret støtte til livsopphold fra trygd til lønn, fått lønn som ligger over satsen for å kunne få statlig bostøtte.

I analysen i Husbankens årsmelding framgår det at bostøtten for en enslig, med pensjon på 16.000 kr i måneden og 7.000 kr i husleie, måtte økes med 1.500 kr i måneden dersom målet er å holde boutgiftene under 25 % av inntekten. Men minstepensjonister er tydeligvis ikke den viktigste målgruppen for dagens regjering.

I Bodø har prisene steget med over fem prosent siste 12 måneder. Det betyr at til tross for at vi i Bodø bystyre øker startlånsrammen fra 120 til 220 millioner for videre utlån til de som har vedvarende lav inntekt, så spises deler av utlånsrammen opp av prisstigning. Færre får tilbud om å eie egen bolig.

Husbankens andel av finansieringen av nye boliger var i 2018 den laveste siden Husbanken ble etablert i 1946. Etterspørselen etter lån til oppføring av nye boliger med merkvaliteter innen tilgjengelighet og miljø var høyere enn tilgjengelig låneramme. Det samme gjelder for tilskudd til heis. Med regjeringens boligpolitikk er det de som kan være aktør i både låne- og boligmarkedet som klarer seg. Det boligsosiale området taper.

Virkemidlene finnes! Samarbeidet mellom kommunene og Husbanken er styrket. Det som mangler er mer penger til Husbanken og bedre innretning av tilskudd i tråd med folks behov. Det synes ikke å være en prioritert sak for regjeringa. Kommunalminister Mæland vil lage en melding til Stortinget. Jeg ber henne lese Husbankens årsmelding, så har hun svaret!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags