Ja, nu er det på han igjen. Rådmannen anbefaler ikke reduksjon av eiendomsskatten. Dette ranet skal fortsette hvis han får det som han vil. Reduksjon av e-skatt blir satt opp mot

diverse støtteordninger kommunen betaler for. Her listes opp støtte til 4H, rusavhengige, Villa Vest, redusert veivedlikehold, kutt i stillinger som produserer tjenester til innbyggerne osv.

Listen er lang. Politiker Melås kommentar til rådmannens forslag er at, ja, det blir nok vanskelig å kutte.

Her ser vi det igjen. Politikere i posisjon, som ser helt bort fra hva som er rimelig og rettferdig. Min nye leilighet f. eks. på 71 kvm. koster meg 17000 pr år i eiendomsskatt.
 

Det vil si at før det er gått 6 år har undertegnede betalt over 100.000 kroner av min netto utbetalte pensjon, som jeg i tillegg har betalt inntektsskatt for. Og jeg deler skjebne med mange pensjonister og folk med lav inntekt!

100.000 hadde ikke vært noe problem hvis jeg hadde vært direktør i Helse Nord.
 

Der månedslønna (!) for noen er over 150.000. Eiendomsskatten er lik for alle, som vi vet.

Hvordan har dere politikere i AP og Rødt (og andre) samvittighet til å fortsette med denne urettferdige skatten?

Å sette ting opp mot hverandre er en velkjent hersketeknikk.

Det rådmannen gjør med sitt forslag, og politiker Melå har forståelse for, viser at viljen hos dem til en rettferdig fordeling av byrdene i et samfunn er ikke eksisterende.

Til dere, godt betalte politikere og byråkrater vil jeg si med Arnulf Øverland: “Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv”.