Bystyret i Bodø skal ta stilling til et forslag fra rådmannen om å rehabilitere Tverlandet svømmehall for 7,8 mill.kr. Dette vil sikre en kontinuitet i svømmetilbudet på kort sikt for både det aktive svømmemiljøet, skolebarna og befolkningen. Dette er bra!

I et lengre perspektiv vil både Bodø og regionene rundt trenge et bassengtilbud som er vesentlig bedre enn dagens tilbud. Tverlandet kommunedelsutvalg ser det som strategisk at en slik forbedring bygges på Tverlandet for å sikre en maksimal bruk av anlegget både regionalt, i fylket og nasjonalt.

Et 50-metersbasseng vil være et basseng som medfører høye kostnader uansett hvor det bygges - enten i by eller på land. Det Bodø kommune nå sparer på å rehabilitere fremfor som planlagt å bygge nytt på Tverlandet kan legges i bunnen av et langsiktig prosjekt for å få realisert det løft som et 50-metersbasseng vil være.

Tverlandet kommunedelsutvalg tror at det vil være smart av Bodø kommune å tenke ut i fra regionale og nasjonale perspektiver. Å satse mot å bygge et slikt anlegg på Tverlandet vil være å løse Bodøs bykjernebehov i kombinasjon med en større helhetstenkning som vil åpne nye muligheter i prosjektet både regionalt, fylkesmessig og nasjonalt.