Jeg ser at venstre ønsker tiltak mot svevestøv i Olav V gate i Bodø. Det beste tiltaket er nok å stoppe salting av veiene. Ikke legg  ansvaret på bilistene. Og hva gjør saltet med naturen, det bryr ikke «miljøpartiene» seg om i det hele tatt.

Hvordan kan ungdommen lære seg å kjøre på skikkelig vinterføre..? Takles ikke normalt vinterføre så er det bare å holde seg hjemme. Har vegvesenet avtale med bilverkstedene for å skaffe flere kunder med rustskader..!!