BIL FORAN SYKKEL?

Av
DEL

LeserbrevOver påske blir det stor tunnelfest i Bodø. Da innvies det nye "inngangspartiet"  til sentrum med en såkalt løpefestival - intet mindre!

Det blir sikkert flott - alle vil glede seg over at bilistene heretter uhindret kan kjøre på nylagt asfalt inn og ut av byen på et vei- og tunnelanlegg som trolig kan måle seg med det beste ellers i landet.

Mange års irritasjoner vil ta slutt etter en lang og frustrerende anleggsperiode for bilistene med kaotiske rundkjøringer og hyppige endringer av etablert kjøremønster. Gående og syklende har også fått merke at fremkommeligheten har gitt dem en krank hverdag i anleggsperioden.

- Men kan alle hjerter nå glede seg?

Hele anlegget er markedsført som en totalitet med tunnelanlegg, et nytt og forbedret nett av gang- og sykkelveier for myke trafikanter og forbedret kollektivtrafikk. Og da regner vi med at alle trafikantgruppene får en ny vår - bokstavelig talt.

Derfor ser også syklister og gående frem til at mangeårige skader og omlegginger på g/s-veiene blir utbedret og nyasfaltert samtidig med den sikket storslåtte tunnelåpningen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags