Bodømarka førr evig

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev«Det er et risikoprosjekt,» presiserte både Buchardt og flere på folkemøtet om hotellplanene på Rønvikfjellet. Men de var alle enige om at det er den fineste tomta. Ikke bare i byen, men i hele Nord-Norge! Kanskje i hele Norge.

Den unike tomta ligger innenfor markagrensa, og den fantastiske utsikten fra toppene og stiene rundt byen er til glede for tusenvis av turgående Bodø-folk og besøkende. Den mektige utsikten er en umistelig verdi, helt uten risiko. Den er der!

I dag står dessverre den en gang så vakre Turisthytta til nedfalls. Den ligger nydelig plassert i terrenget og sperrer ikke for noen. Hotellet som skal erstatte den, derimot, er en høyblokk på et fjell. Er vi sikre på at det er det vi vil ha på Nord-Norges fineste tomt?

Det er det selvfølgelig delte meninger om. Og pr nå er det kun ett alternativ å ta stilling til, nemlig Bucharts hotellplaner. Men hva legger vi selv, i våre kommunale planer opp til? Hvilke føringer for byutviklingen har vi å holde oss fast i? Byplanleggingen i Bodø har gjennom flere perioder hatt to langsiktige hovedmål: ‘Utvikling av kompakt by og et sterkt sentrum’, og ‘Sikring av Bodømarka som frilufts- og idrettsområde for byen’.

Bystyret har i år vedtatt å videreføre dette, samt en ny overordnet plan for kommunen som oppsummeres slik: Bodø – kompakt og grønn utvikling. Her ligger en rekke føringer, om at byutviklingen skal være kompakt, om at Bodø sentrum skal styrkes som senter for handel, tjenester og opplevelser, om at næringsarealer skal utvikles etter prinsippet ‘rett næring på rett sted’. Å bygge en blokk av et hotell på Rønvikfjellet bryter med sentrale prinsipper vi selv har nedfelt for utviklingen av Bodø. Prinsipper som har vært enstemmig vedtatt. Er det likevel klokt å si ja til det?

Bodø skal være smart. Vi skal utvikle byen vårres, vokse og tiltrekke oss flere folk. Mange mener et hotell på Rønvikfjellet vil gjøre byen mer attraktiv. Aktivitet avler aktivitet. Og mange vil svært gjerne ha veien opp til platået utbedret, fordi det i seg selv vil kunne styrke friluftslivet og gjøre marka mer tilgjengelig.

Vi i Venstre er næringsvennlige og utviklingsvennlige fremtidsoptimister. Vi gleder oss over alt som skjer og skal skje i byen. Men utviklingen må skje ved at vi samtidig tar vare på særpreget ved byen og de uerstattelige verdiene som ligger i det å ha nærhet til en storslått og vill natur. Hotellplanene, slik de fremstår i dag, vil flytte på grensa til Bodømarka. Men om vi får veien utbedret på kjøpet, mener mange at det kan være verdt det. Mer tilgjengelig Bodømark vil være et gode for friluftslivet.

Problemet er at vi ikke får veien på kjøpet. Vi må betale for den selv. Har vi råd til å gjøre det nå? Vi har et investeringstrykk som er for stort allerede, og vi må kutte 100 millioner i driften neste år for å få endene til å møtes. Om tre år må vi kutte ytterligere 90 millioner i drift pr. år på grunn av renter og avdrag på investeringer vi allerede har gjort. I tillegg skal vi bygge ny by. Det kan være smart å vente med veien, og se på mindre kostbare løsninger for å gjøre Rønvikfjellet mer tilgjengelig.

Men da sier vi også nei til hotellet. Utbygger har gitt kommunen et ultimatum. For Venstre vil det ikke være et stort tap at hotellet ikke realiseres. Å bygge en blokk av et hotell midt i det mest populære turterrenget vi har er ikke supersmart byutvikling. Å skysse hotellgjester, varer og tjenestebiler gjennom et allerede trafikkert boligområde i Rønvika er tvilsom arealplanlegging. Å la én aktør legge beslag på hele turisthytteplatået, og selge kommunens kremtomt der oppe uten å vurdere alternativ bruk er ikke nødvendigvis til fellesskapets beste. Det er heller ikke vanskelig å se for seg både mer organiske og arkitektonisk spennende løsninger for å sikre turgåere muligheten til å gå på do og drikke kaffe på Rønvikfjellet.

Bodømarka er det mest verdifulle vi har. Om flertallet likevel vil gi utbygger innpass i det aller helligste, er det urimelig at vi skal ta regninga for en oppgradering av veien som hotellet er avhengig av. Denne dealen må gå begge veier. Vi løper ingen risiko med å si nei til prosjektet og ja til å bevare den fineste utsikten til den vakre byen vår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags