Rødts bompengeforslag er lite framtidsrettet miljøpolitikk. Og helt urealistisk.

Stein Sneve er journalist og kommentator

t i Avisa Nordland ..

Stein Sneve er journalist og kommentator t i Avisa Nordland .. Foto:

Av
DEL

Apropos- Verden er ikke rettferdig, Tommy.

- Jeg vet det pappa, men hvorfor er den aldri urettferdig i min favør?

Denne dialogen fra tegneserien «Tommy og tigeren» er det nok mange av oss som kan kjenne seg igjen i. For det er som kjent lettere å «tåle den urett som ikke rammer deg selv», enn å ofre noe av ditt eget for å bidra til en bedre verden.

Ta bompenger for eksempel. Som boende godt innenfor bomringen og uten egen bil, er det lett for meg å støtte bruken av bompenger for å finansiere Bypakke Bodø.

Men hadde jeg ment det samme om jeg bodde utenfor sentrum? Jeg håper og tror det, men sikker er jeg ikke. Dette går rett inn i dagens eskalerende konflikt mellom by og land. En konflikt vi finner igjen i stadig flere land.

Jeg skal la det ligge her, og fokusere på bompengene. Som skaper splid i Bodø bystyre, med det resultat at det meste nå er usikkert om den framtidige finansieringen av Bypakke Bodø.

Bompengesystemet består grovt sett av tre elementer; størrelsen på avgiftene, lengden på innkrevingsperioden og hvor mye ulike typer bilister skal betale.

Et flertall i bystyret synes å være enige om er avgiftene ikke skal økes og at også elbilstene nå må betale avgift, nærmere bestemt halv sats.

Så blir det verre. Rødt og Frp synes å ha funnet hverandre i en mer eller mindre prinspiell moststand mot bomavgifter i seg selv. Ut fra at «folk flest» allerede betaler nok i skatter og avgifter.

Frp mener staten bør betale det hele, mens Rødt i det minste vil utsette del to av Bypakken til staten kommer med mer penger gjennom å ta Bodø med i finansieringsordningen for kommunal kollektivtrafikk.

Det bety at Rødt vil utsette nettopp den delen av bypakken som gagner gående, syklende og bussende bodøværinger. Mens bilistene alt er sikret økt framkommelighet.

Noen vil nok hevde at dette er en lite framtidsrettet miljøpolitikk. Den er også helt urealistisk. Som Frp bittert har fått erfare i regjering er det et stort flertall på Stortinget for å finansiere veiutbygginger gjennom bompenger.

Det er også flertall for å la bilistene betale for den del av utbyggingen som kommer andre enn dem til gode; de foran nevnte gående, syklende og bussende. Det betyr nok at Bodø ikke slipper unna å måtte betale stordelen av fase to selv.

Det meste tyder derfor på at bystyret til slutt ender opp med å vedta det et flertall i formannskapet gikk inn for: Forlengelse av bompengeringen med fem år, halv avgift på elbiler og en utsettelse av noen prosjekter.

Slik sikrer man lokal finansiering, uten at avgiftsnivået må økes.

Rettferdig eller ikke? Som sagt, jeg har råd til å svare ja på det spørsmålet, og slutte meg til Aps Morten Melå: Er det rettferdig at småbarnsforeldre i dag skal betale enda mer for kommende generasjoners veier?

«Tommy og tigeren» heter egentlig «Calvin and Hobbes», der tøytigeren er oppkalt etter den engelske moralfilosofen Thomas Hobbes.

I sin mest kjente bok "Leviathan" skriver han: ««Tanken om at noe er rett eller galt, rettferdig eller urettferdig har ingen plass i naturen».

Så får vi se om det har det i Bodø bystyre eller ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags