Byen vårres - og veien videre

Av
DEL

LeserbrevFor litt siden hørte vi på lokalnyhetene at Bodø trenger 350 nye arbeidsplasser frem mot 2022 når Bodø flystasjon legges ned, og F-16 flyene pensjoneres. Klarer vi det!

Mitt tydelige svar på det er ja.

I perioden 2016-2018 med Ida Pinnerød som ordfører ble det skapt 1521 nye arbeidsplasser. Hvorav 821, tilsvarende 54%, innenfor offentlig sektor. I perioden 2013 – 2015, med Høyre og Ole Henrik Hjartøy, ble det skapt 802 nye arbeidsplasser. Av disse var 385, eller 48 %, innen offentlig sektor. Ikke overraskende er prosentandelen av offentlige arbeidsplasser nokså lik for begge periodene, sett ut fra Bodø som fylkeshovedstad og regionsenter.

Men, det faktum at Bodø Arbeiderparti, sammen med sine samarbeidspartnere i bystyret har klart å legge til rette for mer enn dobbelt så mange arbeidsplasser som Høyre/FrP gjorde over en like lang periode, viser at dagens politikk er det som trengs for å holde trykket oppe i Bodøs næringsliv.

Bodø Arbeiderparti ønsker å fortsette denne positive utviklingen, og være pådriveren for et større regionalt samarbeid. Det må til for å berede grunnen i årene som kommer for fortsatt vekst i Nordland. Sammen er vi sterke, og sammen vil vi finne og trekke til oss de nye aktørene som ønsker å satse i Bodø og Salten. Samt hjelpe alle de innovative og dyktige bedriftene som allerede finnes i den kjære byen vår.

Med Nord universitet i spissen vil vi i årene som kommer få mange nye kompetansearbeidsplasser. Dette være seg hos DIPS eller andre nye bedrifter innen teknologi og utvikling. Et eksempel her er Bratten Aktivitetssenter, og MIND – prosjektet de allerede har fått på plass. Det jobbes nå med en utvidelse av dette, der Bodø kan få tilført nye arbeidsplasser innen både forskning og opplæring. MIND 2 kan bli et nytt nasjonalt trafikksikkerhetssenter med fokus på hvordan hjernen reagerer på stadig økende impulser fra omgivelsene våre. Og bli et forskningssenter rundt hvordan smartere biler, telefoner og andre nye «gadget» påvirker oss i trafikken. Samarbeidet mellom MIND og Nord Universitet er allerede på plass.

Det bringer oss videre til prosjektet «Smartere transport» der Nordland fylkeskommune har satt seg i førersete. Og sammen med Bodø kommune, Avinor og Telenor skal jobbe frem nye muligheter innen kollektivtrafikken og tjenesten rundt. Og sikker mye mer.

Alt dette ønsker Bodø Arbeiderparti velkommen. Mulighetene ligger her. Miljøene finnes for innovasjon og utvikling. Og flere og flere av byens emigrerte studenter vender hjem for å være med på utviklingen. Bodø skal være drivkraften og tilretteleggeren for utviklingen, og trenger derfor Ida i ordførerstolen videre. Byens næringsfond er en av pilarene som skal brukes aktivt i dette arbeidet, og gi støtte til gründere og utvikling.

Bodø Arbeiderparti skal se til at kommunens næringsplan rulleres og tilpasses den nye tiden som kommer. Helthetlig planlegging med fokus på samarbeid mellom offentlig-, privat- og frivillig sektor må til for å øke byens attraktivitet. I dette ligger også å få en effektiv utnyttelse av de arealene som stilles til disposisjon fremover. Kan noen av de militære bygningene brukes slik de er innen opplevelsesbaserte tjenester? En innendørs bane for elektriske kjøretøy? Både hinderløype og go-cart? Escape rooms? Eller en «Doktor Proktor lab» sammen med Newton-konseptet? Mulighetene er mange.

Men, vi må ikke glemme basistjenestene vi vil ha behov for i årene fremover. Elektrikeren, rørleggere og snekkeren må fremdeles inn i alle hus og hjem for å montere, fikse eller fornye. Det offentlige, både kommune og fylkeskommunen, må derfor fortsette det fokuset som allerede er satt på lærlinger i alle innkjøp og utbygginger som gjøres. Bodø Arbeiderparti skal fortsette å være en pådriver for flere lærlinger i kommunen. Og ha en aktiv politikk for ansettelse av fagarbeidere. Dette gjelder like mye inne helse og omsorg, som skole.

Bodø Arbeiderparti – helhetlig planlegging gir grobunn for ny næringsvirksomhet.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags