Bedre velferd gir flere sysselsatte

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevArbeiderpartiet har alltid ment at velferd må bygges nedenfra. Den må bygges på en nær og trygg velferdsstat hvor de som kan yte yter etter evne, og at vi alle kan få etter behov.

I motsetning til retorikken fra høyresiden betyr ikke dette at Arbeiderpartiet bare har fokus på å dele. Tvert imot har vi en lang og solid historie for å drive en aktiv næringspolitikk for å sikre at det kan og blir skapt mange og trygge arbeidsplasser over hele landet. Vi vet at høsting av naturressurser i distriktene ikke kan skje uten gode veier, gode havner og gode fly- og togforbindelser. Dette har vi bygget gjennom hele vår historie - både lokalt og nasjonalt.

Og vår politikk har gitt fantastiske resultater. Tall fra SSB viser at det i Norge skapes langt flere arbeidsplasser med Arbeiderpartiet i regjering enn med andre partier.

Og i Bodø ser vi det samme. Med Ida Pinnerød som ordfører har vi de første tre årene i perioden levert 1521 flere sysselsatte i Bodø. Det er nesten det dobbelte av hva ordføreren fra partiet som påstår de skal skape så mange arbeidsplasser klarte på sine første 3 år. Og veksten fordeler seg relativt likt på offentlige og private arbeidsplasser. Det viser at næringslivet stoler på at en kommune hvor Arbeiderpartiet styrer er en kommune med stabile rammevilkår som gjør det trygt å satse.

Veksten i antall Bodøværinger i jobb kommer ikke fordi bystyret «vedtar» nye arbeidsplasser. Den kommer i langt større grad fordi dersom vi som kommune legger til rette for jobbskapende aktivitet, så finnes det mange gründere i Bodø som gjerne vil starte sin egen virksomhet. Og vi heier på dem.

Men i motsetning til andre gjør vi mer enn å heie i ord. Arbeiderpartiet gjør det i aktiv handling! Vi har i løpet av disse tre årene bl.a. klart å spare opp penger som har gitt oss muligheten til å etablere Bodø kommunes Næringsfond. Et fond med en grunnkapital på 27 millioner kroner. Dette fondet skal støtte oppstart av ny virksomhet og vil bli sentralt i næringsarbeidet fremover.

Et annet element som er viktig er at vi legger til rette for at folk har lyst til å bo i Bodø. Vi har satset på velferd gjennom bedre barnehager, bedre skoler, flere lærlingplasser, bedre kultur- og idrettstilbud og heltidsreform. Ingen av disse satsingene alene gir arbeidsplasser og verdiskaping. Men uten dem vil langt færre jobbe og bo i Bodø, og veksten ville uteblitt.

Vi vet at vi har lyktes med vår politikk, og det beste beviset fant vi kanskje i målingen som ble presentert av Bodø By 28. mars. Her sa nesten 80% av de spurte at de vil bli boende i Bodø! Vi kunne ikke fått en bedre attest på at det nytter å ha hjerte for folket og blikk for framtida – samtidig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags