Nord Universitet i Bodø har den eneste journalistutdanninga i Norge nord for Volda. Geografisk sokner altså halve landets journalister til utdanninga ved Nord Universitet. Geografi er i utdanningssammenheng svært viktig, fordi folk gjerne bosetter seg i nærheten av der de utdannes. Det er ikke så rart: Det knyttes viktige bånd i studietida, både til stedet man bor og til menneskene som bor der. Ikke sjeldent fødes neste generasjon der foreldrene studerer.

Nå har Nord Universitet bestemt at journalistutdanninga skal settes på pause. Ingen journalister skal få begynne sitt utdanningsløp i Bodø det neste året. Det betyr at den essensielle rekrutteringsfunksjonen som Nord Universitet fyller til nord-norske medier, også er satt på pause. Færre journalister vil i fremtiden sokne til Nord-Norge, og lokalkunnskapen vil svekkes tilsvarende. Ingen vet hvor lenge «pausen» skal vare. Mange er redde for at det ikke blir bare et enkelt år, men at det er første steg på veien mot at studiet forsvinner fra Nord-Norge.

Dette er ikke bare et spørsmål om hvorvidt fremtidige journalisters barn skal snakke nordlending eller Oslomål. Dette er et spørsmål om fremtidige journalister skal snakke OM Nord-Norge eller Oslo. Det er begynnelsen på et demokratisk problem, når den fjerde statsmakt ikke lenger skal representere Nord-Norge like godt.

Begrunnelsen for å stanse opptaket til journalistutdanninga er at det er for få studenter. Kravet er tjuefem studenter, men bare nitten har journalistutdanninga i Bodø på første plass i søknadene. Mange, mange flere har det som et godt andrevalg. Departementets retningslinjer peker likevel i retning av pause i studiet. Det er på sin plass å påpeke at retningslinjene er skjønnsmessige, og basert på økonomiske prioriteringer, ikke samfunnsmessige. Men skal virkelig penger få veie tyngre enn demokrati? Er det ikke bedre å utdanne 19 journalister i Nord-Norge enn 0?

Uten journalistutdanning i nord, svekkes rekrutteringen. Uten lokalkunnskap hos de som rekrutteres, svekkes journalistikken. Uten god, kritisk journalistikk, svekkes den demokratiske kontrollfunksjonen som journalistikken fyller. Journalistutdanninga i Bodø er en av grunnpilarene i nord-norsk mediebransje, og dermed for pressefrihet og ytringsfrihet i nord. Som skoleeier er departementet er ansvarlig for at dette blir ivaretatt. Derfor stiller Nordland SVs stortingsrepresentant Mona Fagerås spørsmål om dette til statsråden denne uka. Hvordan vil statsråden sikre at det utdannes journalister med forståelse for nord-norske perspektiver hvis halve landet står uten journalistutdanning? Vi mener at det som vi allerede vet er et midlertidig fall i søknader bør ignoreres, og utdanninga opprettholdes. Journalistutdanninga i Bodø må ta inn studenter som normalt.