Hva ønsker Bodø Kommune og innbyggerne at Geitvågen skal fremstå som?

Av
DEL

LeserbrevFør jul ble det kjent at Bodø Kommune  skulle legge Geitvågen  ut på anbud.  Er det driften som skal legges ut eller er det hele Geitvågen som skal selges? Spørsmålet er  for meg betimelig i og med at vi har hørt "rykter" om at det er planer om " Spa hotell og kunstig surfeanlegg i bassenget / lagunen blant annet. 

 Geitvågen ble åpnet i 1950 etter et kjempearbeid utført for det meste på dugnad av en rekke ildsjeler av byens befolkning. Blant de som stod bak initiativet til å bygge Geitvågen var ekteparet Birgith og Leif Stemland som også var drivere i en mannsalder. Kafe bygget for eksempel er ei tidligere "tysker brakke" som ble demontert i området ved Rensåsen og fraktet og satt opp der det står i dag. Driften av Geitvågen har i alle år blitt drevet av privat personer med et tilskudd fra kommunen til vedlikehold.  

Anlegget bærer i dag preg av at det er gammelt og slitt, de to nyeste hyttene er satt opp av elever ved Bodø Yrkesskole en gang på 80 tallet . De  siste 25 -30 årene har driften vært drevet av Anders Tollås  som har hatt et unikt engasjement når det gjelder Geitvågen og området rundt. Han har faktisk der tilskuddet fra kommunen ikke strak til brukt private midler til nødvendig vedlikehold.

Driver de siste årene  Arnt J Hansen har markedsført Geitvågen på en flott og profesjonell måte, lagt til rette for booking og markedsføring via nett sider  osv .  Driften  i sesongen har blitt utført på en måte som har gjort at Bodø sine innbyggere og ikke minst tilreisende har følt seg velkommen . Belegget har til tross for gammel og slitt bygnings masse vært god, og  de som står der fast med campingvogn kommer tilbake hvert år. Jeg er født i Bodø og har bodd her i nesten 60 år, Geitvågen har vært en fast plass  så lenge jeg kan huske på sommeren. De første årene sammen med foreldrene med hvit spisstelt uten bunn, etter hvert ble det hustelt og campingmøbler. Da jeg ble eldre var det å ta sykkelen fatt og sykle fra "den katolske bydel" og nordover, det kunne være en spennende tur ned fra Bratten til Skivika på gammel veien med store militær biler på tur til og fra Nordsida. Når man ble voksen og fikk egne barn ble det campingvogn som fikk mer eller mindre fast adresse Geitvågen på sommeren. Som det kommer frem så har og er plassen noe helt spesielt for meg og jeg kan med sikkerhet si mange av byens innbyggere.

Derfor blir jeg betenkt når man leser at kommunen skal legge Geitvågen ut " på anbud", hva  er det kommunen ønsker? Er det et anlegg som tilsier gigantiske investeringer som et "Spa Hotel"  og  et kunstig "surfe anlegg" i bassenget / lagunen?  Anlegg av slik art vil kreve store investeringer som  etter normal forretnings drift krever inntjening. Da er spørsmålet hvem skal betale dette? Skal det koste masse penger for folk å komme inn på området?  Er det slik at Bodø kommune skal gjøre Geitvågen utilgjengelig for en stor del av kommunens innbyggere fordi at det å frekventer området blir for dyrt?

En annen sak Bodø er plassert rett nord for Polarsirkelen , vi har en langstrakt kyst med mye vær også på sommeren. Hvorfor i all verden skal man da behøve å bygge et "kunstig surfe anlegg" i en naturlig oppdemt lagune / basseng som i seg selv er nokså unik? Det er av naturlige årsaker ikke så mange som driver med surfing her oppe, og de som driver med dette foretrekker vel naturlige strender med bølger som vi har en del av i Nordland og ellers i Nord Norge. Hvis det skal bygges et slikt anlegg så tilsier det seg at lagunen / bassenget blir utilgjengelig for barn og voksne som ikke driver med surfing.

Har Bodø kommune gjort noen undersøkelse blant sine innbyggere om hva de ønsker med Geitvågen? Er vi tjent med et "ultra moderne anlegg med fancy hotell og anlegg som vil koste masse penger å bruke, eller et oppgradert anlegg som kan brukes av alle?  

I løpet av de siste 30 årene har det vært gjort ulike initiativ  for å utvikle området, blant annet har KNA ( Kongelig Norsk Automobil klubb ) både sentralt og lokalt vært inne i bildet uten at det har kommet noe konkret fra kommunen.
 

Å sitte en sommer kveld / natt på bergan i Geitvågen å skue på midnattssolen  er helt magisk, og det sier alle som har opplevd det. Geitvågen blir brukt både sommer som vinter viser det seg tydelig når man ser hvor mange som frekventerer området. 

Jeg skulle ønske at kommunen kan ta et initiativ til en undersøkelse blant byens befolkning når det gjelder utviklingen av de unike områdene som ligger der på nordsida Det er ikke alt som behøver å være så trendy og koste masse penger for å kunne fungere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags