Kunstkjøp uten innhold?

Av
DEL

LeserbrevHans Trygve Holm, redaktør i An hadde et Apropos den 05.09.18 med overskriften «Kunstkjøp uten innhold». Det forstås slik at redaktøren ønsker å få i gang en debatt rundt Galleri Bodøgaards videre skjebne. Holm kan leses som om et offentlig kjøp av Galleri Bodøgaard i realiteten er et kjøp av et tomt utstillingslokale, uten noe videre plan for hva det eventuelt kan brukes til. Er det virkelig slik? Et raskt søk på nettet gir blant annet følgende beskrivelse av stedet:

Privat kultur og opplevelsessenter bygget opp over to generasjoner av billedkunstnerne Oscar og Harald Bodøgaard med sine familier. Viser Nord-Norges største private samling av kunst og kulturgjenstander. Her finnes en stor og representativt samling verk av Oscar Bodøgaards (1923 - 2011) kunstnerskap, samt tekstilarbeider av Ingrid Bodøgaard og Harald Bodøgaard, skulptur. Samlingen inneholder i tillegg flere hundre kunstobjekter ute og inne med kunstnere fra, eller med tilknytning til Nordkalotten. Unik avdeling med ca. 150 gamle russiske, polske og greske ikoner, samt en svært spesiell russisk evangeliebok fra 1791 som har tilhørt tsarfamilien. Den etnografiske samlingen består av flere tusen gamle gjenstander, hovedsakelig redskaper og husgeråd knyttet til livet i Saltenområdet og Nord-Norge med avdeling for jakt, fiske, fangst, husflid, håndverk og jordbruk - samt en avdeling for krigshistorie med spesiell vekt på historien rundt den russiske krigsfangeleiren på Bodøgård. I april 2012 åpnet nytt tilbygg med topp moderne visningsrom for kunst, kombinert som kurs/ seminar/ møterom/ selskapslokaler og egen café med uteservering mot idylliske Bodøelv naturpark.

Sitatet er hentet fra stiftelsen «Norsk kulturarv» som har logoen Olavsrosen. Denne ble tidelt Atelie 88, senere Galleri Bodøgaard. Sitatet gir en kort beskrivelse av hva dette utstillingslokalet inneholder. I tillegg til det som er nevnt var det også ateliee til billedkunstneren Oscar Bodøgaard. Han har vært svært viktig for Bodøs kulturliv i flere generasjoner, innkjøpt av nasjonalgalleriet, riksgalleriet, norsk kulturråd og nordnorsk kunstmuseum. Han er med andre ord en billedkunstner fra Bodø som har satt spor etter seg langt ut over kommune- og fylkesgrensen. Hans kunstnerskap var unikt og mangfoldig, i seg selv en god grunn til å bevare som kulturminne.

Det er slik jeg ser det flere spørsmål som reiser seg i forhold til Galleri Bodøgaards videre skjebne. Det mest iøyenfallende er hvordan Bodø som kulturby best skal ivareta arven etter Oscar Bodøgaard? Bør dette være et offentlig ansvar, eller påhviler det familien Bodøgaard å sørge for at dette blir bevart for generasjoner etter oss? Galleri Bodøgaard ligger nå ute for salg, fordi det over lang tid har vist seg vanskelig for familien å drive stedet kommersielt forsvarlig. En risiko ved salg på «det åpne» marked er at et godt innarbeidet kulturhus forvitrer og viktige verdier går tapt for almenheten. For å sikre disse verdiene og ikke minst arven etter Oscar Bodøgaard bør Bodø kommune kjenne sin besøkelsestid. Hvorfor er det slik?

Den uttalte visjonen om å bli Europeisk kulturhovedstad, angir i seg selv en svært høy ambisjon for satsning på kultur i kommunen. I den sammenheng vil det i beste fall fremstå som underlig om det eldste galleriet med innhold som angitt ovenfor skulle forsvinne.

Jeg mener videre at galleriet er en viktig del av Bodøs kulturelle identitet, og bør ivaretas uavhengig av planer om å bli Europeisk kulturhovedstad. Hvis galleriet forsvinner og blir ombygd til leiligheter blir Bodøs befolkning helt klart fattigere. Eiendommen har i tillegg en gunstig geografisk plassering, nær en annen viktig kulturell satsning – Jektemuseet. I tillegg kommer planene om Ny by – Ny flyplass, der Bodøsjøen kan bli en liten «oase» for ulike opplevelser. Galleri Bodøgaard vil falle godt inn i en slik sammenheng. AN hadde for kort tid siden en lengre artikkel om dette.

Bodø kommune har de senere år fremstått som svært visjonær og utviklingsorientert. Dette er veldig bra og har bidratt til at Bodø er blitt en mer attraktiv by å bo i. Det blir likevel viktig at ikke la utviklingsfokuset skygge for de store kulturelle verdier som allerede finnes i byen og som lett kan gå tapt. I denne sammenheng representert ved Galleri Bodøgaard.

Det er tidligere pekt på at Bodø mangler andre gode formidlingslokaler for visuell kunst – Nordlandsbankbygget, Svømmehallen og eventuelt Sparebankbygget vil trenge investeringer for å bli gode visningsrom. Galleri Bodøgaards visningsrom holder høy standard og har magasin kapasitet for å ivareta dyrebar kunst på forsvarlig vis. Kjøp av Galleri Bodøgaard vil i en slik sammenheng kanskje være den rimeligste løsningen for Bodø kommune.

Bodø kommune støtter andre kulturelle aktører årlig. Adelsten Norman stiftelsen og Bodø kunstforening er to «institusjoner» som kan ha nytte av at Galleri Bodøgaard består som et kulturbygg. Adelsten Normann samlingen holder i dag til på Hålogatun, og lite tilgjengelig for publikum. Dette i tillegg til at bygningen langt fra er ideell for oppbevaring av en slik kunstskatt bør bekymre byens bevilgende myndighet.

Det finnes flere muligheter for å fylle «kunstkjøpet» med innhold. I tillegg til en mulig samlokalisering av allerede eksisterende «institusjoner» som mottar offentlig støtte, har fasilitetene til Galleri Bodøgaard mange bruksmuligheter. Bodø kommune som eier kan feks bruke det som kurs, møtelokaler, til konserter ol. Skoler kan benytte den etnografiske samlingen og ha kunstverksted. Stedet vil videre egne seg ypperlig som gjesteatelie for utenbys kunstnere, som vil besøke en «europeisk kulturhovedstad». I tillegg vil galleriet fortsatt ha et kommersielt potensial, med riktig drift. Et offentlig kjøp av Galleri Bodøgaard innebærer at kommunale beslutningstagere må ta noen nødvendige grep.

Etter min oppfatning reiser debatten rundt Galleri Bodøgaard minst et klart paradoks. Det mest iøyenfallende er at byens uttalte ambisjon på kulturfeltet ikke er lett å få øye på i faktisk handling når det gjelder å ivareta det som representerer en del av grunnmuren i Bodøs kulturliv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags