- Jeg gleder meg til å se hvordan Kulturrådets nye kontor i Bodø for forvaltning av museumsfaglige oppgaver skal ta et nasjonalt ansvar på feltet

Av
DEL

MeningerKunst og kultur er kjernen i samfunnet og helt grunnleggende for trygghet og toleranse i et demokratisk fellesskap. Kultur bør spille en sentral rolle i omstillingen av Norge, der målet er et bærekraftig samfunn – miljømessig, sosialt, kulturelt, økonomisk.

Vi har et mangfold av museer i Norge med over 11 millioner besøkende hvert år. Museumssektoren i Norge er dermed en betydelig samfunnsaktør.

Som kulturminister ser jeg det som mitt oppdrag å jobbe for et trygt og tolerant samfunn, der ytringsfrihet og skaperkraft står sterkt og hvor alle er fri til å forme sine liv.

Norges museer er som viktige kulturarenaer og møteplasser en naturlig del av mitt politiske prosjekt, fordi de forvalter vår felles historie og kulturarv. Og fordi museene har en viktig rolle i å vekke nysgjerrighet og inspirere barn og unge.

I dag har jeg gleden av å få åpne Norsk kulturråds kontor for forvaltning av museumsfaglige oppgaver i Bodø. Det har vært viktig å opprette et slikt kontor utenfor Oslo. Viktig for å spre makt – geografisk og organisatorisk og med dette legge til rette for mer mangfold i kulturlivet.

Og viktig for å få et nytt overblikk over Kultur-Norge med ny innfallsvinkel og mulighet for å komme tettere på fagfolk i Bodø, Nordland og Nord-Norge. Med kontoret i Bodø er Norsk kulturråd etablert tre ulike steder i landet, noe som er vesentlig i vårt langstrakte land.

Det er gjennom flere år gjort et godt stykke arbeid med museumsreformen og i dag har vi mange konsoliderte museer med sterke fagmiljøer. De dekker hele norgeskartet og museumsfeltet er blant de mest desentraliserte på kulturområdet. I denne sammenhengen er det naturlig å legge Kulturrådets kontor for museumsfaglige oppgaver utenfor Oslo.

Museene forvalter vår kunnskap og felles hukommelse, og da er det gledelig å vise til økende besøkstall. De er viktige møteplasser for et bredt sammensatt publikum. Likevel mener jeg at vår mangfoldige kulturarv og samtidskultur fortjener å bli enda mer tilgjengelig.

Jeg ønsker meg at publikum av ulik alder, med ulik bakgrunn og sosial status skal flokke seg om museer over hele landet. For å beholde og ytterligere øke sitt publikum må museene ha en kvalifisert tilnærming til både formidlingsoppgavene, kunnskapsutviklingen og bevaringsfunksjonene. Dette skal Kulturrådets museumskontor i Bodø bidra til.

Jeg vil at Kulturrådet, med Bodø-kontoret i spissen, skal styrke alles mulighet til lik tilgang til kulturarven over hele landet. Lik standard og videre digitalisering av samlingene vil bidra til like muligheter for å lære om og oppleve kulturhistorien, kunsten og naturen, uansett hvor man vokser opp og bor. Jeg mener det er spesielt viktig at et ungt publikum får møte ulike kunst- og kulturuttrykk som bidrar til å bygge opp kulturell ballast og dannelse.

Museene i Norge er svært varierte i tema, størrelse og ressurstilgang. Gjennom vurderinger av museene har Kulturrådet identifisert et stort behov for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling i dette institusjonsmangfoldet.

Jeg vil at dette arbeidet skal styrkes gjennom Bodø-kontoret, slik at de positive prosesser og tiltak med overføringsverdi som pågår tas videre. Det er også viktig å videreføre arbeidet med utvikling og sikring av museene.

Over tid vil dette resultere i økende bruk av felles metodikk, infrastruktur, verktøy, standarder og faglige veiledninger i hele sektoren. Dette sørger for effektiv og god ressursutnyttelse, styrker lik kvalitet og bidrar til utjevning av ressursmessige og geografiske ulikheter.

Kulturrådets nye kontor i Bodø har alle forutsetninger for et godt samspill med det rike kulturlivet i Bodø og Nordland. Jeg gleder meg til å se hvordan Kulturrådets nye kontor for forvaltning av museumsfaglige oppgaver skal ta et nasjonalt ansvar på feltet.

Og jeg gleder meg til å følge med på at museene i Norge, med Bodø-kontoret i spissen, retter blikket fremover og bidrar til å styrke Norges kulturelle bærekraft – i dag og i fremtiden.

I dag åpner kulturministeren Norsk kulturråds kontor for forvaltning av museumsfaglige oppgaver i Bodø. Kronikken gir noe av bakgrunnen for kontoret.

Trine Skei Grande (V)

Kulturminister

Ungt publikum: Jeg mener det er spesielt viktig at et ungt publikum får møte ulike kunst- og kulturuttrykk som bidrar til å bygge opp kulturell ballast og dannelse. Arkivfoto

Ungt publikum: Jeg mener det er spesielt viktig at et ungt publikum får møte ulike kunst- og kulturuttrykk som bidrar til å bygge opp kulturell ballast og dannelse. Arkivfoto

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags