Frivillighet- eller ikke?

Av
DEL

LeserbrevVi har nå gjentatte ganger forsøkt å få spalteplass i avisa Nordland uten hell. Hva det skyldes vet vi ikke helt, men vi mener ANs reportasje med frivillighetskoordinator Martine Olsen Tømmerberg behøver en oppfølging (https://www.an.no/helse/jobb/bodo/martine-24-stortrives-i-ny-stilling-i-bodo-det-var-jo-selvfolgelig-litt-skummelt/s/5-4-942818?access=granted +artikkel)

Frivillighetskoordinatorene

Saken handler om frivillighetsarbeidet i Bodø kommune og Martine Tømmerberg og hennes kollegers arbeid med å legge til rette for gode tjenester og tilbud til kommunens beboere på sykehjem og institusjoner gjennom frivillighet. Denne reportasjen kan ved første øyekast se ut som en gladsak, men den har noen alvorlige undertoner. Konsekvensen av bystyrets beslutning om å legge ned denne aktiviteten er en sak byens befolkning og alle de eldre og deres pårørende trenger å vite litt om. Dette handler om trivsel og livskvalitet.

Handlekraft?

Det ble som sagt besluttet i bystyremøte i desember å spare inn 1,5 millioner ved å ta bort/ si opp 2 av disse koordinatorstillingene. Hensikten for høyrekoalisjonen var sikkert å vise handlekraft i en tøff tid. Denne handlekraften kan fort forveksles med uvitenhet, og om uvitenhet ikke er det som ligger bak og dette er en villet handling har vi et problem.

Dette er da enten et klassisk eksempel på kart og terreng-problematikken, der beslutningstakerne har mistet oversikten eller så har bystyret budsjettert inn et nytt forretningsområde. Der frivillighet i fri dressur skal sikre noens bunnlinje på bekostning av kvalitet og sikkerhet for de som bor og bruker sykehjemmene i kommunen.

Om dette er et resultat av kart-terreng hypotesen vår er vi som arbeidstakerorganisasjon både glade og ikke minst såpass fleksible at vi kan overse glippen, dersom det kan rettes opp.

Vi skrev en ganske hyggelig julemail til Rådmannen og toppene i de politikerne partiene i bystyret, der vi forsøkte å forklare hva vi tenker og hva konsekvensen av dette vedtaket blir. Vi oppfordret dem til å bruke juleferien til å tenke seg om en gang til. Litt som forventet fikk vi bare respons fra ordføreren som lovde å følge opp saken.

Vi tenker at konsekvensen av dette vedtaket må svi selv for enkelte av politikerne i sentrum-høyre. Fordi dette får direkte konsekvenser for livskvaliteten til de som bor på sykehjem og andre institusjoner, muligheten til å være med på aktiviteter utenom det rutinemessige blir kraftig redusert. Alle aktiviteter fra bingo til velvære og annen sosial omgang utenfor institusjonen står disse i fare for å miste tilgangen til. Så dette føyer seg inn i rekken av lite gjennomtenkte kuttforslag.

Møter seg selv i døra?

Rådmannen og organisasjonene enige om at det ikke skal sies opp noen i denne prosessen. Bodø kommune er en diger organisasjon og disse koordinatorene har arbeidsmiljøloven i ryggen og det skal godt gjøres å ikke finne annet passende arbeid til dem som et alternativ til oppsigelse. Så penger spart er nødvendigvis ikke penger spart!

Videre kommer vi til det som er poenget i denne historien. I verbal nr. 1 fra høyrekoalisjonen står det; «Bystyret ønske i større grad å slippe til andre aktører i HO sektoren. Flere frivillige, ideelle og private aktører vil kunne bidra til et mer mangfoldig tjenestetilbud og økt valgfrihet for den enkelte»

Og i tallbudsjettet under HO øvrig er det lagt inn 1 million til «Frivillighet-frie midler» hvert år i fire år.

Dette betyr vel at de ønsker frivillighet? I samme åndedrag ønsker de å kvitte seg med de få som har videreutdannelse i faget frivillighet. De kvitter seg med de som har et allerede stort nettverk av frivillige og koordinatorer. De kvitter seg med de som har en plan med, og i stor grad organiserer det frivillige arbeidet i våre institusjoner. De kvitter seg med de som først møter de frivillige, veileder, følger opp, og ikke minst kvalitets-sikrer både opplegget og den/ de frivillige. Dette handler om kvalitet og sikkerhet!

Omdømme

En AN- reportasje i forrige uke avdekket mangel på kvalifiserte ansatte ved et sykehjem, som selvfølgelig er urovekkende. Bodø kommune er, sett i lys av dette nå inne i en krevende tid med tanke på å beholde, og ikke minst rekruttere kvalifisert helsepersonell. Det er ikke meningen at frivillighet skal erstatte fagarbeidere og sykepleiere, men et godt organisert frivillighetsarbeid er med på å bedre tilbudet til brukerne av helsetjenester i Bodø kommune. Dette skaper et godt omdømme som igjen gjør Bodø kommune til en attraktiv arbeidsplass.

Til slutt

Om vi mener noe med å slippe til flere frivillige på våre institusjoner er sikkerhet for brukere av frivilligheten og kvaliteten på frivilligheten det absolutt viktigste. Vi har allerede kompetanse og nettverk tilgjengelig. Så det vil være direkte uklokt å fase dette ut og bort.

Så Fagforbundets oppfordring til bystyret er å sette vedtaket til side og bygge ut frivillighetsarbeidet med de ressursene vi allerede har tilgjengelig. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags