Journalistikk er å skrive historien mens den skjer. En journalist innehar ikke historikerens privilegium; å kunne vente til alle fakta er på bordet før man trekker en konklusjon.

Det kan strengt tatt ingen av dem som er involvert i en hendelse mens den pågår. De må alle agere ut fra den informasjon som foreligger, uansett hvor uoversiktlig den er. Dermed risikerer de å gjøre alle de feil en som studerer saken i ettertid kan unngå.

Derfor er den kritikk som nå rettes mot enkelte journalister – undertegnede inkludert – politikere, byråkrater, idrettsledere og kulturledere først og fremst preget av etterpåklokskap. Nå er dette som kjent også en form for klokskap, og det er absolutt noe å lære for oss alle av det som skjedde da Danny Hayes kom til byen.

Men når vi nå sitter med en slags fasit, er konklusjon egentlig nokså enkel: Bodø har taklet det som skjedde på en utmerket måte, med unntak for enkelte investorer. 

Og Stormen. Der har styrelederen  alt gått av, og tilliten til daglig leder er svekket. Men som ofte er tilfelle i saker som dette; problemet ligger ikke i hva man gjorde, men i at man forsøkte å skjule det. Sponsoravtalen med Geddes har ikke kostet Stormen fem øre.

Det er i det hele vanskelig å se noen som har tapt skattepenger på det som har skjedd: Ingen midler er delt ut, ingen tomter solgt billig, ingen løfter gitt om oppdrag i den nye bydelen.

Det eneste Hayes synes å ha kostet Bodø kommune er et par gratis middager. Noe det kan være greit å koste på seg, når det kommer en mann og lover milliardinvesteringer, med backing fra Innovasjon Norge og Næringsdepartementet.

Så er det Bodø/Glimt. Byens stolthet, som nok har fått noen riper i lakken etter å ha lansert en millionavtale med brask og bram.

Det hadde nok vært klokt å vente til pengene faktisk var der, før man gikk så offensivt ut, men det er i verste fall et tegn på naivitet.

For – som med Stormen – har ikke Glimt tapt fem øre på dette. Pengene er ikke tatt inn i budsjettet, og skulle de likevel dukke opp får vi alle se Svein Olsen spise skoene sine. Kanskje verdt litt oppstyr i seg selv?

Det er mange ubesvarte spørsmål rundt det raidet Danny Hayes & co. har gjennomført i Bodø. Det kanskje viktigste er: Om dette er svindel, hva består svindelen i? Det har ingen egentlig kunnet svare på, i hvert fall ikke når det gjelder våre skattepenger så kommunen har i verste fall vært utsatt for et svindelforsøk.

Så kanskje passer en annen sammenligning like godt på Hayes; Hamsuns August. Han som kom til Polden med ville planer og et velsmurt snakketøy.

Det er ille nok i seg selv, og det er også et tegn på tider som skal komme. Bodø har fått mye oppmerksomhet ute i den store verden på grunn av sitt unike «Ny by-Ny flyplass"-prosjekt.

Det er en ønsket oppmerksomhet, men det vil også tiltrekke seg mennesker på jakt etter raske penger. Enten de er drømmere eller svindlere.

Også de vil love gull og grønne skoger, og enkelte av dem vil være mer utspekulerte enn Hayes & co. Da blir det som nå har skjedd en viktig lærepenge

Ikke fordi de offentlige kontrollsystemene sviktet, men fordi de virket. De som sitter på den offentlige pengesekken lot seg aldri lure og media gjorde – etter en viss innledende naivitet – en stor jobb i grave fram stadig flere detaljer om Hayes & co. Det må de gjøre i framtiden og, for Bodø kommer fortsatt til å trenge investeringer utenfra.

Historien tar aldri slutt, og det beste vi kan gjøre er å lære av den. Både av det vi gjorde dårlig, og det vi gjorde bra.