Bodø er blitt marionetten alle kan rette sitt raseri mot, mens dukkeførerne slipper unna

Stein Sneve.

Stein Sneve. Foto:

Av

Nordland er et langstrakt og sammensatt fylke.

DEL

AproposHelgeland, Salten, Lofoten, Vesterålen og Ofoten er regionene,  de igjen med sine underregioner, byer og steder. Hver med sine interesser, sin oppfatning av hva som gagner fellesskapet best.

Nordland var da også lenge et splittet fylke, der region sto mot region. Ofte var det eneste som forente dem kampen mot fylkeshovedstad Bodø.

I løpet av de siste tiårene har dette gradvis endret seg. Det skyldes delvis et mer ydmykt Bodø, delvis en økende forståelse rundt om i fylket av at Nordland trenger en sterk økonomisk motor for å demme opp for fraflytting og avfolkning.

I det siste har derfor Bodø lyktes i å samle bred oppslutning fra resten av fylket for flere prosjekter som har vært viktige for byen, som flyttingen av flyplassen og søknaden om å bli europeisk kulturhovedstad.

Dette kan nå være i ferd med å endres. Etter bråket rundt nedlegging av studier i Nesna og Sandnessjøen er Bodø i ferd med å bli et skjellsord på Helgeland.

Bodø-baserte Helse Nords planer om sentralisering av fødetilbud blir ikke blidere mottatt, og i deler av Salten reagerte man på Bodøs vilje til å «sluke» nabokommuner i forbindelse med regjeringens kommunereform.

Det slo heller ikke godt an da Bodø prøvde å lokke studenter fra andre kommuner til å melde flytting, ved å love dem 5.000 kroner. Noe som ville gitt store inntektstap til kommunene de flytter fra.

Den blide storebror fra forrige tiår er dermed i ferd med å bli bølla Bodø.

Ikke bare er byen en passiv vinner i den pågående sentraliseringen av Nordland, enten det gjelder politi, post eller andre offentlige tjenester. Den gir også ansikt til flere aktive sentraliseringstiltak som rammer fylkets småkommuner hardt.

Studiesteder og sykehus er de mest sårbare områdene, og de der følelsene naturlig nok går høyest.

For politikerne i Bodø må dette oppleves som høyst urettferdig. For de kutt Universitetet og Helse Nord foretar har ikke sitt utspring lokalt. De kommer på grunn av strammere økonomiske rammer satt av storting og regjering.

Det gjør at våre nasjonale, politiske ledere kan toe sine hender, mens de lar Bodø stå for gjennomføringen av den politikken de ønsker seg.

Byen ender dermed opp som marionetten alle kan rette sitt raseri mot, mens dukkeføreren slipper unna.

Og selv om resten av fylket skulle gjennomskue spillet, er det uansett lett å oppfatte det som skjer som et tegn på at Bodø kun tenker på seg selv: De sikrer seg goodwill og ny flyplass fra regjeringen, mens de hjelper den med å legge ned samfunnsinstitusjoner andre steder.

På sikt kan dette true det nyfunne samholdet i Nordland. Folk handler ikke ut fra verden slik den er, men ut fra verden slik de oppfatter den. Og der er Bodø i ferd med å få et imageproblem.

Det må lokale politikere ta på alvor. Verken Universitetet eller Helse Nord har planer om å flytte på seg, og nye kutt kan komme. Bodø bør derfor angripe situasjonen aktivt, og jobbe for å bygge broer til sitt omland. Slik en god fylkeshovedstad gjør.

Det finnes en rekke gode initiativer rundt om i fylket som kan dra nytte av å ha Bodø i ryggen, som ny flyplass på Helgeland og Alpin-VM i Narvik. Det finnes også mange andre, mindre prosjekter rundt om i vårt langstrakte fylke som Bodø kan hjelpe fram.

For det tar lenger tid å kjøre fra Andenes til Bindal, enn fra Bindal til Oslo, og midt inni ligger Bodø. Perfekt plassert til å samle fylket.

Om de lokale politikerne griper sjansen til å se ut over egen kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags