Ja, det er for dyr halleie, men hadde det bare vært det….

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Kronikk
Bodø Håndballklubb og IK Junkeren har de siste ukene fokusert på dyr halleie, manglende tilgang på haller og vedlikehold av hallene i Bodø kommune. Noe som resulterte i et debattmøte regissert av Bodø idrettsråd og ordfører Ida Pinnerød.

Onsdag 21. mars har rådmann Rolf Kåre Jensen et oppfølgingsinnlegg i Nordlands Trompet hvor han setter spørsmålstegn med om halleien er så dyr i Bodø kommune som vi har hevdet.

Vel, det kommer helt an på hvem du spør, Rolf Kåre Jensen.

Hvis du setter kommunens egne folk, til å gjøre beregninger og selv plukker ut tallene, så sier det seg selv at det er i kommunens interesse å få tallene så pene som mulig. Og det klarte kommunen med glans ved å fremstille det som at halleien i Bodø kommune er på mellom to og ni kroner per treningstime per spiller. Noe som igjen utgjør kun ni prosent av klubbenes totale kostnader. Tallene er basert på regnskapene i seks «tilfeldige» klubber i kommunen.

Bodø håndballklubb driver med ren hallidrett og kan aldri benytte seg av treningsfasiliteter på rimelige utendørsanlegg. Vi må kaste ball i hall og disse hallene vet kommunen å ta seg betalt for! Var det derfor vår klubb ikke ble tatt med i denne beregningen? I så fall så skal vi hjelpe kommunen litt med å vise frem tall fra vårt regnskap.

Og bare for å presiserer, som vi gjorde i møtet 15. mars, Bodø håndballklubb sin ungdomsavdeling har et atskilt regnskap i forhold til a-laget. A-lagets kostnader til halleie, (som vi for øvrig også synes er ekstremt høy) er ikke en del av vårt regnskap.

I 2017 hadde ungdomsavdelingen i Bodø håndballklubb totale utgifter på ca. 2,1 millioner kroner. Av dette gikk kr 415.000 til halleie. Man trenger ikke være økonom for å se at det blir langt mer enn ni prosent slik kommunens egne beregninger viser, men faktisk rundt 20 prosent.

Videre skriver rådmannen at kommunen gjennom lokale aktivitetsmidler deler ut 3,3 millioner kroner i året til idrettslagene og at dette sammen med kommunens subsidiering av anleggene dekker det meste av leiekostnadene klubbenes barne- og ungdomsidretter har til haller og baner.

Igjen må vi frem med regnearket. BHK sin ungdomsavdeling mottok i 2017 kr 138.854 i aktivitetsmidler fra idrettsforbundet. Kostnaden til halleleie er fortsatt den samme – 415.000 kroner. Altså 275.000 kroner mer. For Bodø kommune, med millionoverskudd i 2017, er det sikkert lommerusk. For oss, i BHK Ungdomsavdelingen, er det mye penger.

Det som ikke ble nevnt med ett ord av kommunen i møtet 15. mars er den enormt store forskjellen på hva klubbene betaler i halleie i kjernetiden på hverdagene sammenlignet med helgene, samt leieprisen for arrangementer (kamper) for barn/ungdom. Leieprisen for arrangementer (og treninger utenfor kjernetid) er kr 457 pr time (ikke kr 420 som Rådmannen hevder).

En helg i februar, hvor BHK avviklet seriekamper for flere av våre lag i Bodø Spektrum, kom regningen for halleie fra Bodø kommune på 17.366 kroner – for at vi skal kunne gi spillerne våre et kamptilbud. Det ble avviklet 16 kamper denne helgen – på en og samme bane i hallen. Bodø kommune forlanger betaling for begge hallflatene – angivelig fordi det varmes opp på den andre banen hvilket medfører behov for vasking…!!

Som vi også presiserte i møtet og som vi kan gjenta her; å spille håndball koster. Det finnes i enkelte klasser få motstandere Salten. Dersom våre spillere skal kunne spille i seriespill er de nødt til å reise ut av distriktet for å spille kamper. Vi prøver selvsagt å holde kostnadene så lave som mulig, men av hensyn til sikkerhet for våre medlemmer er det ikke aktuelt med foreldrekjøring til kamper i f eks Lofoten og Vesterålen. På lange reiser skal det benyttes offentlig transport/innleid buss. Og det koster, men sikkerheten kommer alltid først.

Videre nevner rådmannen at klubbene kanskje må gå i seg selv å se på ambisjonsnivået.

Å hevde seg innen håndball når du er fra Nord-Norge er ingen enkel sak. Motstanderne er for få og langt unna – spesielt i eldre årsklasser. Utgifter til spill i regional serie (den lokale serien for våre lag) er ofte like høye som for spill i nasjonale serier. Det koster 2-3 ganger så mye å reise til Alta for å spille kamp (Regional serie Gutter 18 år) sammenlignet med Oslo (Nasjonal serie Gutter 18 år). BHK har i inneværende sesong lag som deltar i nasjonal serie (med høyt sportslig nivå) for J16, G16 og G18. De samme lagene spiller også regional serie med lavere sportslig nivå. Vi prøver således å gi et sportslig tilbud til alle – uansett ambisjonsnivå. Utgiftene til spill i nasjonale serier blir fordelt mellom de klubbene som deltar – dette betyr at klubber med store reiseutgifter får redusert disse ved at de andre klubbene betaler inn til «felleskassen». Isolert sett betyr dette at deltakelse i nasjonale serier (høyt ambisjonsnivå) i enkelte klasser er rimeligere enn spill i den lokale serien (lavere ambisjonsnivå).

13. til 15. april er det regionmesterskap i Tromsø for 14 og 16-årslagene. BHK er kvalifisert med lag i samtlige klasser. Det koster å reise til Tromsø med fem lag, mener rådmannen at vi skal senke ambisjonsnivået og droppe regionmesterskapet?

En ting er dyr halleie. To andre forhold som vi har påpekt overfor kommunen i møtet 15. mars (hvor BHK fikk tildelt fire minutter taletid) er ekstremt stor mangel på haller i Bodø og det faktum at hallene ikke er godt vedlikeholdt – noe som fører til elendig standard i hallene vi leier.

Likevel påpeker rådmannen i sitt innlegg at kommunen har brukt 474 millioner kroner de siste ti årene på anlegg til idrett- og friluftsliv.

Vi har lagt hodene våre i bløt for å lete etter hvor håndballen har fått en del av denne kaka. Det er ingen nye haller bygd de siste ti åene som håndballen får benytte seg av. Når det gjelder vedlikehold så kan ikke vi komme på annet enn følgende som er gjort av betydning:

•Skiftet ventilasjonsanlegg og gulv i Stordalshallen (som fortsatt karakteriseres som dårlig)

•Fikset noen dører i Bodøhallen

•Malt tribunen i Bodøhallen

•Lakket gulv i Bodøhallen

•Tapet gulvet i Nordstrandahallen

Og selvsagt noe mindre forfallende arbeid, men at dette er av stor betydning økonomisk, det tviler vi på.

Halleie alene er den nest største utgiftsposten i regnskapet til BHK Ungdomsavdeling (Reiseutgifter er største post). BHK jobber kontinuerlig for å finne rimeligere (men sikre) transportmuligheter samt samordning av reiser for å holde disse utgiftene nede. Nøkkelen for å redusere halleien sitter Bodø kommune på!

PS! Om rådmann Rolf Kåre Jensen betviler våre tall - kom gjerne innom oss for en kaffe og se selv – men det må gjøres etter arbeidstid, for alt vi gjør i BHK Ungdomsavdelingen er på dugnad – både trenere, foreldre og vi som sitter i ungdomsstyret!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags