Tverlandet IL har hatt svømmeskole på Tverlandet i over 30 år, siden slutten av 80-tallet.

På den tiden var det 10-15 unger på svømmeskolen, i dag har svømmeskolen 55-60 deltakere og like mange på venteliste.

Svømmeklubben følger opplegget til Norges svømmeskole i Norges svømmeforbund.

Norges svømmeskole tilbyr svømmeopplæring av høy kvalitet, det er basert på solid pedagogikk/metodikk og tuftet på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet.

Svømmeskolen er grunnfundamentet til svømmeklubbene, det meste av rekruttering til svømmeidretten skjer via svømmeskolen.

VI i Tverlandet IL har jobbet målrettet for å få realisert et 50m basseng med 10 baner.

Nordland svømmekrets støtter oss i arbeidet og ser behovet for et regionalt konkurranseanlegg plassert i Bodø kommune.

Tverlandet ligger sentralt plassert for nabokommunene og det er enkelt å reise ditt for naboklubbene Fauske, Drag, Meløy og Bodø.

Hvis det er for kostbart med et 50m basseng på Tverlandet, så kan et 25m basseng med 8 baner hjelpe oss med kapasitet.

Det viktigste for svømmeklubbene er å ha et konkurransebasseng for svømmeidretten og et basseng med hev/senk bunn slik at man kan drive svømmeopplæring på dag og ettermiddag.

Både Tverlandet IL og Bodø svømmeklubb har tilbud om folkebad til innbyggere i kommunen, dette er viktig i et folkehelseperspektiv. 

Et nytt anlegg kan bidra til mer bruk av folkebadet, som i Sverige der det til enhver tid er holdt av en eller to baner til mosjons svømming.

I skrivende stund er rapporten og status klar, for bassenget på Tverlandet.
Vi er mange som er spent hva som står her. Satser kommunen på å bruke penger for å holde dette i orden i 5-10 år til? Hvor kommer pengene fra hvis bassenget får alvorlige feil. Hva er konsekvensen? De siste fem årene har beskjedene vært klar: Bruk minst mulig penger på bassenget - fordi vi venter på avklaringen!

At man ikke har areal i sentrum for et slik plasskrevende anlegg er naturlig. Ikke På Tverlandet har vi plass!

Vi mener det vil være en god idé å etablere et slikt anlegg utenfor sentrum. Vi har kompetansen og areal. Det bor mennesker også utenfor skjæringa – vi lever tross alt i 2018.