Vi frykter at avstanden mellom folkevalgte og den organisasjonen som de styrer skal bli større

Av
DEL

MeningerBystyret i Bodø skal i dag behandle en sak om organiseringen av det politiske arbeidet i Bodø. Høyresidepartiene vedtok i desember at de ville endre denne organiseringen slik at de kunne spare 250.000 kroner i året. Vi undres om ikke prisen for å spare disse pengene kan bli langt høyere.

Konkret innebærer forslaget å endre strukturen på de politiske komiteene som bl.a. behandler de politiske sakene før de kommer til bystyret for endelig avgjørelse. Frem til i dag har vi, i tillegg til formannskapet og kontrollutvalget, hatt tre fagkomiteer; Plan-, Nærings- og Miljøkomiteen (9 medlemmer), Oppvekst- og kulturkomiteen (10) og helse- og omsorgskomiteen (8).

I komitéene jobber politikerne primært med politiske saker. De jobber tett sammen med representanter for administrasjonen som bistår i møtene med å svare på spørsmål som dukker opp underveis. I tillegg gir administrasjonen løpende orienteringer om status i både prosjekter og det daglige arbeidet. Disse orienteringene kan i mange tilfeller ta flere timer av møtene, rett og slett fordi det er mange tema å orientere om selv om politikerne ikke nødvendigvis skal fatte et vedtak på det aktuelle tidspunktet.

Gjennom hele perioden har det vært stor og tverrpolitisk enighet om at komitearbeidet har vært positivt. Og nettopp det tverrpolitiske elementet er viktig i komitearbeidet. I små grupper er det mye enklere å snakke fritt og åpent enn i store grupper. Dette har bidratt til å skape rom for gode tverrpolitiske løsninger og kompromisser som større grupper kanskje ville vært til hinder for.

Dagens komitéer, med sine 8–10 medlemmer, har også hatt anledning til å dra på besøk og befaringer ute i førstelinja av kommunens organisasjon. De har hatt mulighet til å besøke sykehjem, barnehager eller kulturinstitusjoner og snakke med dem som jobber for innbyggerne. Dette har vært gjort ofte i denne perioden fordi størrelsen på komiteene har gjort det mulig og naturlig. I forrige periode – med en langt større komité – så vi at slike institusjonsbesøk var fullstendig fraværende.

Budsjettvedtaket i desember skjedde uten noen nærmere utredning. Konsekvensene av vedtaket ble derfor ikke belyst. Tvert imot var administrasjonen allerede i gang med en evaluering av gjeldende organiseringen av politiske komiteer. Basert på at evalueringen manglet, og at omorganiseringen i praksis bare vil gjelde tre møter før nytt bystyre konstitueres anbefalte rådmannen at dette ble utsatt.

Høyresidepartiene, sammen med Rødt, ønsker allikevel å gjennomføre dette før valget. De vil ha en PNM-komité med 13 medlemmer og en ny Levekårskomite med 14 medlemmer. De overser da følgende problemer:

For det første vil arbeidet i komiteene risikere å bli langt mer speilinger av bystyremøtene, hvor politisk spill prioriteres over politiske løsninger. Dette vil etter vår oppfatning ikke være til beste for innbyggerne i Bodø kommune.

For det andre frykter vi at avstanden mellom folkevalgte og den organisasjonen som de styrer skal bli større. Det sier seg selv at både antallet og omfanget av de løpende orienteringene som blir gitt må reduseres, og at institusjonsbesøk vil bli nærmest umulig. I Arbeiderpartiet tror vi at det er viktig å møte organisasjonen i hverdagen, og færre slike besøk vil åpenbart gjøre dette vanskelig.

For det tredje ser vi en reell fare for at spennet i den nye Leverkårskomiteens saksfeltet blir for stort – både for leder og representantene. Den foreslåtte komiteen skal i praksis ha ansvaret for alle de myke verdiene, fra unnfangelse – eller i alle fall fra svangerskapsomsorg – til død.

I dette ligger så vidt forskjellige tema som jordmortjeneste, barnehage, skole, helsestasjon, folkehelse, idrett, kultur, omsorg for mennesker med handikap og omsorg for eldre med hjelpebehov – og mange flere. Hvis komitearbeidet skal ha noe formål må det jo være å gi dypere forståelse for fagfeltene – ikke bare overflatekunnskap.

Arbeiderpartiet mener vi må ha en politisk organisering som tjener folket best. Om det koster oss noen kroner ekstra i løpet av et år er det småpenger sammenlignet med hva det koster oss å ta dårligere beslutninger fordi vi har organisert bort de gode løsningene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags