«En god løgn kan fare fra Konstantinopel til Bagdad mens sannheten leter etter sine sandaler» heter det i et arabisk ordspråk.

Sagt på en annen måte: Et ubekreftet rykte kan spres fra Lindesnes til Nordkapp før ordføreren har fått på seg skoene om morgenen. Det er det som har skjedd med Bodøs omdømme denne uka.

Skribent og forfatter Morten Strøksnes har skrevet en kronikk først publisert i Bergens Tidende, Adresseavisen og Nordlys, der han bringer videre et ubekreftet og udokumentert rykte om at Bodø lenge har hatt rykte på seg for å være en ganske korrupt by.

Skribenten avslører seg med det som ei sladrekjerring av verste sort.

Ikke bare er det useriøst. Verre er det at det ødelegger for den viktige debatten om for tette bånd i kulturlivet, og mellom frimurere, næringsliv og politikk, der «noen snakker sammen» og bestemmer alt.

Lukkede brorskap, som Frimurerlosjen, er en uting og en utfordring for et åpent demokrati. Bodø er i mange sammenhenger omtalt som «losjebyen», med flere frimurere i forhold til innbyggertallet enn alle andre norske byer, med unntak av Oslo.

Bodø Frimurerloger har til sammen ca. 700 medlemmer. Det sier seg selv at mange av disse også finnes i framtredende posisjoner i politikk og næringsliv.

Som ordføreren i Bodø. Han er frimurer av 10. grad, men er fritatt for sine forpliktelser i losjen mens han er ordfører. Like fullt er han fortsatt frimurer.

Det er derfor ikke det minste rart at det ble stilt spørsmål da Frimurerlosjen i 2009 fikk fritak fra kommunedelplanen og tillatelse til å bygge ut losjen i et grøntområde i byen. Ordføreren var den gang bystyremedlem for Høyre, og meldte seg inhabil. Det ble tisket og visket om kameraderi og hemmelig frimurerinnflytelse. Og sagt høyt i bystyret.

Det er nettopp det med lukkede brorskap. Det kan alltid settes spørsmålstegn når frimurere er aktive i politikk og næringsliv. Og det er de. Det gir grobunn for spekulasjoner og rykter – berettiget eller ikke – om at saker får det utfallet de får fordi frimurere hjelper hverandre.

At det aldri diskuteres politikk på losjemøtene er uvesentlig. Losjebrødre kan for den saks skyld stå på midt på Torget å snakke sammen.

Lik det eller ikke, men at politikere, næringsliv og ulike aktører i samfunnslivet snakker sammen er helt vanlig. Også i Bodø. Det er sånn politikk utformes, og det gjelder alle partier og i alle kommuner og til alle tider.

Hvis noen fortsatt tror at saker avgjøres når de kommer til behandling i formannskapet er de enten blåøyde, særdeles dårlig informert, eller de lever i sin egen verden.

Så vidt jeg kan se av tilgjengelige bilder er ikke Morten Strøksnes blåøyd.

 

Anne Grenersen, kommentator

Les også: - Jeg er glad i Bodø.