- 60-åringene er Norges nye olje. La oss utvinne dem!

Astrid Nøklebye Heiberg ble statssekretær da hun var 77. Mick Jagger saksøkte «Vi over 60» da han kom på forsida. Bob Dylan (74) lever ut sitt postulat; «the man who ain’t busy living, is busy dying».

Astrid Nøklebye Heiberg ble statssekretær da hun var 77. Mick Jagger saksøkte «Vi over 60» da han kom på forsida. Bob Dylan (74) lever ut sitt postulat; «the man who ain’t busy living, is busy dying».

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Som 59-åring sluttet pappa i forsikring. Han leverte resultater, men systemet opplevdes som rigid. Pensjonist ble helt feil og ny karriere tok til; sjåfør i buss- og langtransport. Nå er han 73 og kjører fortsatt Norge på langs. Og han tok seg også tid til drømmeturen Route 66 på motorsykkel da han var, ja – 66 år! Erfaring og ferdigheter fra sitt yrkesliv omsatte han, på eget initiativ, inn i et marked og bidrar med sin kunnskap, kompetanse og tilgjengelighet der behovet er.

Gjøres det så nok for å utvinne Norges nye olje inn i landets verdiskapning? I Nordland er det i dag rundt 3,1 personer som arbeider per senior, med en forventet reduksjon til 2,4 i 2030.

Denne gordiske knuten kan løses med enten å øke sysselsettingen, eller at pensjoner og velferdsgoder til stadig flere eldre må dekkes av en mindre andel yrkesaktive.

Arbeidsmiljøloven hevet aldersgrensen for å stå i arbeidslivet fra 70 til 72 år med virkning fra 1. juli – altså denne uken. Debatten går, og Econa deltar aktivt i denne. Vi velger å sette trykk der effekten synes størst; hos 62-åringene.

Ved 61 år er de aller fleste av oss fortsatt i jobb, men fra 62 år faller yrkesdeltakelsen raskt. Hva blir effekten hvis vi klarer å bremse dette fallet med et år eller to?

I Nordland forventes det at 9 % flere i hele arbeidsstyrken vil være mellom 62–67 år i 2030, som gir en 4. plass blant alle landets fylker med høyest vekst blant yngre-eldres andel av arbeidsstyrken.

Nordland har i dag en posisjon blant fylker med høyest andel 62-67-åringer av arbeidsstyrken; 10 %. Vi mener derfor det er viktig å legge til rette for at de som kan, og vil, jobber lengre. Skift gjerne arbeidsfelt hvis det føles riktig, som pappa. 22 % av innbyggerne i Nordland mellom 60–66 år har også høyere utdanning i 2013 mot 12 % i 2000.

Econa engasjerte NyAnalyse til å regne på dette, og som finner stor effekt. Norge kan få 58.000 ekstra årsverk i 2030 ved at 62-67-åringer jobber et par år ekstra. Resultatet tilsvarer om lag like mange årsverk som landbruket.

Effekten vil kunne gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 30 mrd. i 2030. En sum som dekker en tredel av årlige utgifter til sykehus over statsbudsjettet i dag. Nordland kan få rundt 3.000 flere årsverk hvis 62-67-åringene jobber et par år lengre, ifølge NyAnalyse.

Det må tenkes nytt og satses på ulike virkemidler. Samtidig. Econa stiller spørsmål ved ordninger som stammer fra en forgangen tid. I 1967, da folketrygden ble innført, var pensjonsalderen 70 år og forventet levealder 74 år.

Nå er pensjonsalderen fleksibel fra 62 år og forventet levealder 82 år. Antall hundreåringer øker med rundt 8 % i året. Det er om lag tre generasjoner mellom 60 og 100 år.

Hva med å slutte å spørre etter alder? Finn heller ut hvilken kompetanse som finnes og videreutvikle den! «Seniorsamtalen» ved fylte 55 år, bør ha fokus på karriereutvikling og ikke karriereavvikling. Ansvar, motivasjon og krav bør være like selvsagt her som for en kollega på 35!

En annen mulighet er lavere arbeidsgiveravgift for eldre arbeidstakere. Det vil stimulere etterspørselen.

En pensjonsreform i offentlig sektor er moden for revisjon. Det stimuleres i liten grad til å jobbe videre, og en overgang fra offentlig til privat sektor er svært vanskelig.

Statistikk viser at vi jobber lenger, gjerne i kombinasjon med pensjonsuttak. Trenden har snudd.

De siste 15 år viser at antall år i arbeidslivet har økt med nærmere to år (Nav). Pensjonsreformen fra 2011 har virket positivt. Utviklingen må fortsette, i enda større tempo.

Ta bort tegn på alderisme; myter, misoppfatninger, fordommer og negative holdninger til eldre arbeidstakere. Arbeidsgivere må ta dette på alvor. Å gå på jobb med produktive, nytenkende, fornøyde og interessante mennesker er meningsfullt og lønnsomt!

Astrid Nøklebye Heiberg ble statssekretær da hun var 77. Mick Jagger saksøkte «Vi over 60» da han kom på forsida. Bob Dylan (74) lever ut sitt postulat; «the man who ain’t busy living, is busy dying».

Drive on, Daddy!

De fire samarbeidspartiene ble 12. mars 2015 enige om følgende på aldersgrenser i en ny arbeidsmiljølov:

70-årsgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven endres til en 72-årsgrense

Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, dersom det ikke er begrunnet i helse eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken