Feil mål, Stenberg

Av
DEL

LeserbrevLeser med forundring Stenbergs analyse om Bodø kommunes budsjett. Det er mulig at det er underkommunisert, men Stenberg burde fått med seg at renovering og nybygg av rådhuset i Bodø ikke kunne utsettes lengre. At en velger å bygge slik at en kan samlokalisere og effektivisere må vel også i Stenbergs bok være et gode? At alle de ansatte som jobber på det nye rådhuset får en bedre arbeidshverdag er vel strengt talt en fin bonus til at vi får en mer effektiv drift.
For oss som politikere er et av de viktigste grepene vi gjør å se helheten og å prioritere etter beste evne slik at det kommer innbyggerne til gode. Så har vi noen utfordringer. Det ser vi av rådmannens forslag til budsjett. Dette skal vi forøke og løse på best mulig måte. Resultatet kommer i formannskapet sist i november.
For oss i Arbeiderpartiet representerer barn og unge den viktigste investeringen vi gjør. Da vi åpnet nye Tverlandet skole i høst var det 15 år siden vi sist åpnet en skole i Bodø. Det kommer til og med en ny skoleåpning neste høst. Vi har hatt tidenes skolesatsing siden vi overtok ordførerstolen i 2015, både i forhold til skolebygg men ikke minst i forhold til hverdagen for elevene med flere voksne i Bodøskolen. Barn tilbringer store deler av døgnet på skolen enten i skolesituasjon eller på SFO. Likevel er det å legge til rette for aktivitet også utenom skolen et viktig prinsipp for oss i Arbeiderpartiet. Tilgjengelighet til marka er et slikt tiltak.
Stenberg prøver å lene seg på en populistisk variant av en omkamp om veien til Rønvikfjellet. Dette er et sårt tiltrengt veiprosjekt som IKKE er en gave til hotelleiere men en gave til Bodøs befolkning. Å lette tilgjengeligheten til Bodømarka og kanskje spesielt til starten av Keiserstien er ei god investering i folkehelse både for barn og voksne. Andre tiltak er utbedring av parkering og trafikksituasjonen i Maskinisten for eksempel. Dette mener kanskje også Stenberg at vi ikke skal gjøre noe med? Hele poenget med veien til Turisthytteplatået og veiprosjektet i Maskinisten er ei investering i folkehelse og ei investering i barns helse. For oss i Arbeiderpartiet er det å sikre tilgjengeligheten til marka for fremtidige generasjoner viktig. Derfor ønsker vi både ny vei til turisthytteplatået og investering i vei og parkering i Maskinisten. Det er god folkehelse, ei investering i barns hverdag og ei investering i fremtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags