Et budsjett for et bedre Bodø

Dommedagsprofetier: Thor Arne Angeslen sitter i bystyret for Bodø Arbeiderparti, og mener opposisjonen stort sett kommer med dommedagsprofetier og innholdsløs retorikk.

Dommedagsprofetier: Thor Arne Angeslen sitter i bystyret for Bodø Arbeiderparti, og mener opposisjonen stort sett kommer med dommedagsprofetier og innholdsløs retorikk.

Av
DEL

LeserbrevI ukene som har gått siden rådmannen fremla sitt forslag til budsjett for 2020 har det ikke vært mangel på dommedagsprofetier og redegjørelser for dårlig den økonomiske styringen har vært i Bodø kommune. Særlig har støyen vært fra partiene som ikke tar ansvar for noe vært påtakelig. Innholdsløse talepunkter om «bedre økonomistyring» og «uansvarlig pengebruk» fra høyresiden, og «vi kan bruke så mye penger vi vil» fra Rødt, er for lengst avslørt av velgerne som retorikk – ikke politikk.

I Arbeiderpartiet vi har vi et ønske om å gi gode kommunale tjenester til innbyggerne i Bodø. Vi gikk for tre måneder siden til velgerne med et løfte om ansvarlig økonomisk styring som skulle sikre gode kommunale tjenester til folk flest. Vi fikk tillit fra velgerne, og det leverer vi nå på. Dette budsjettet sier JA til et bedre Bodø.

Ja til gode velferdstjenester

Vi har sagt et klart og tydelig ja til at velferdstjenester som trygghetsalarm og dagsenter fortsatt skal være tilbud til alle, uten dyre egenandeler som gjør at brukerne må snu på krona for å finne råd. Det er dyrt å administrere, og det gir et dårligere tilbud til dem som trenger det.

Rådmannen foreslo også kutt i tjenester som betyr mye for folks liv. Villa Vekst, Frisklivsentralen og tilskudd til flere tilbud som drives av frivillige organisasjoner som bl.a. Kirkens bymisjon er eksempler på dette. Vi sikrer gjennom vårt budsjett videre drift av disse tilbudene.

Ja til bedre skoler

I tillegg har vi – gjennom harde prioriteringer mellom gode tiltak – klart å finne plass til satsing på skoler og barn og ungdom. Den tyngste delen av dette er selvsagt at vi sørger for at bygging av nye skoler på Østbyen og Alstad ikke blir verken forsinket eller utsatt iht. de planer som har vært lagt tidligere. Når disse prosjektene er gjennomført vil vi ha gjort nybygging eller gjennomgående renovering av fem store skoler i løpet av en 8-års-periode! For oss er det viktig at elever, lærere og andre i Bodøskolene skal ha gode og ordentlige lokaler.

Vi har også funnet rom for å starte satsingene på bl.a. gratis skolemåltid fra 2022 og fritidskort til barn og unge fra og med 2020. Dette skal være enkle, ubyråkratiske ordninger som bidrar til bedre liv for våre yngste, hvor skole- og fritidshverdagen i mindre grad skal være styrt av interesser og glede, heller enn foreldrenes inntekt og formue.

Ja til gode kultur- og idrettstilbud

Når rådmannen foreslår å kutte i bevilgninger til breddekulturtiltak (som i stor grad er barnekulturtiltak) og breddeidrettstiltak (som i stor grad er barneidrettstiltak), så vil ikke vi i Arbeiderpartiet bidra til dette om det kan unngås. Derfor blir det fortsatt mulig å søke om midler til kultur utenom kommunens egne tiltak og avtaler. Barn, ungdom og voksne kan også lede seg over at det fortsatt blir vinterbrøyting av kunstgressbaner, islegging av løkker rundt om i kommunen og tråkking av slalomløypa i Skarmoen.

Satsinger på Bodø Naturskole, fotballhall, ishall og svømmebasseng er kjent politikk fra oss i Arbeiderpartiet, og er selvsagt også videreført i dette budsjettet. Den økonomiske situasjonen i kommune-Norge generelt og Bodø spesielt har dog gjort det nødvendig å nødt til å skyve dem litt ut i tid.

Ja til brøyting av Bodø-veiene

Vi vet at det skapte mye reaksjoner i Bodø-samfunnet da rådmannens forslag om å redusere brøytehyppigheten i gatene og på sykkelstiene våre. Mange oppfattet dette som at det allerede var vedtatt. Heldigvis var ikke dette riktig, og vi lover Bodøs befolkning at det ikke skal bli redusert brøyting i vinter heller.

Ansvarlig inndekning og sparing for fremtiden

Arbeiderpartiet er som alltid opptatt av ansvarlig økonomisk styring, og vi har i høyeste grad tatt inn over oss det som er sagt fra rådmannen om at det er mørke skyer på den økonomiske horisonten. Med en regjering som parallelt pålegger kommunene nye oppgaver som skal løses uten at det tilføres nok penger, så er dette blitt unødvendig vanskeliggjort.

Budsjettet gjøres opp innenfor ansvarlige rammer, med en sannsynlig og realistisk inndekning som gjør det mulig for kommunen å øke sparingen sin i fond. Vi mener rådmannen har vært altfor pessimistisk mtp bl.a. å redusere vikarkostnader gjennom innkjøp av vikartjenester. I tillegg har vi en realistisk tro på at kommunen får mer i skatteinntekter enn rådmannen. Vårt forslag innebærer at skatteinntektene fremdeles øker mindre enn enn de historisk har gjort, men noe høyere enn hva rådmannen har anslått.

Bodø må møte fremtiden med en offensiv holdning som reflekterer tro på fremtiden, og dette budsjettet er en del av dette.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags