Tidenes grønneste Bodø-budsjett

Et knallsterkt, grønt budsjett der vi tar et tydelig ansvar for miljøet.

Et knallsterkt, grønt budsjett der vi tar et tydelig ansvar for miljøet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevMiljøpartiet De Grønne fortsetter å farge Bodø grønt. I forrige uke vedtok bystyret et felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, De Grønne og KrF. Dette er et knallsterkt, grønt budsjett der vi tar et tydelig ansvar for miljøet, for dyra og for dem som kommer etter oss. 

FNs siste spesialrapport om klima viser at grensen for farlige klimaendringer går ved 1,5 graders oppvarming. For første gang har Bodø bystyre vedtatt at 1,5-gradersmålet skal være førende for kommunens virksomhet, og ligge til grunn for alle større saker – som budsjett, økonomiplaner og kommuneplaner.

På transportsiden fikk vi med oss budsjettpartnerne våre på å opprette en kommunal støtteordning for etablering av elbil-ladepunkter i borettslag og sameier. 1 million kroner er satt av til formålet. Penger til bedre vinterdrift av sykkelveinettet ble lagt inn i budsjettet, i tråd med den nye kommunedelplanen for sykkel. I 2019 blir det også mulig å søke kommunen om støtte til kjøp av elsykkel.

På forhånd var rådmannens forslag om å bevilge 75 millioner kroner til ny vei til Rønvikfjellet ventet å gi utfordringer for budsjettsamarbeidet. Dette ble løst ved at pengene tas ut av budsjettet i påvente av et forslag til reguleringsplan. Slik sikrer vi en ryddigere prosess der planen vedtas før pengene eventuelt bevilges.

RamSalten våtmarkssenter gis midler til å opprettholde drifta, til glede for små og store naturinteresserte. Flertallet i bystyret støttet også vårt forslag om at Bodø kommune skal utarbeide retningslinjer for de ansattes håndtering av vanskjøtta dyr i tilfeller der pleietrengende ikke evner å ta vare på kjæledyrene sine. Dette har vært et sterkt ønske fra Dyrebeskyttelsen Bodø.

Byutviklinga i Bodø går så det suser. Da er det viktig at vi tar vare på og oppgraderer grøntområdene til glede for nye sentrumsbeboere. Derfor fullfinansierer vi nye Rådhusparken og Solparken i 2019. Parkene står klare til åpninga av det nye rådhuset til sommeren. 

Bystyret vedtok også å etterspørre en sak om kommunens planer for økt bruk av massivtre, og hvordan vi kan gjøre massivtre mer brukt som byggemateriale i Bodø-samfunnet. Økt bruk av tre er en del av det grønne skiftet i byggenæringa og kan skape et større marked for skognæringa.

For De Grønne er det viktig at barn og unge skal ha mulighet til å organisere sin egen fritid. Derfor lyttet vi til ønskene fra skateboardklubben og Bodø ungdomsråd, og satte av 15 millioner til ny skatepark i 2019.

Videre var vi opptatt av at budsjettet skulle ha en tydelig kulturprofil. Derfor økte vi bevilgningene til arbeidet med europeisk kulturhovedstad i forhold til Venstre og Høyres opprinnelige forslag. Vi styrker kulturskolen med nye lærerstillinger allerede fra høsten 2019, og bygningsvernprosjektet i kommunedel Skjerstad får leve videre.

Budsjettet har også en god profil for barn og unge. Skolestrukturen opprettholdes, familiesentrene styrkes med nye stillinger, det ble lagt inn penger til søskenmoderasjon og redusert pris i SFO, og prisnivået på leie av haller og idrettsanlegg ble senket. Ved Alberthaugen utvides tilbudet med et mellomtrinn for dem som av ulike grunner ikke trives eller får det til i den vanlige skolen.

Til slutt vil vi skryte av vårt samarbeidsparti Venstre, som fikk vedtatt at kun torvfri jord skal benyttes av kommunen fra nå av. Uttak av torv er som kjent en trussel mot både klimaet og det biologiske mangfoldet i myrområdene våre. Vedtaket ble – utrolig nok – fattet mot stemmene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Vi er stolte av budsjettet og glade for at vi beholder ei grønn hånd på rattet i styringa av Bodø – også etter at vi har gått ut av vår gamle, rødgrønne flertallskoalisjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags