Et helgeskue mot Bodøbyen «i full fyr»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er forbausende å registrere hvor lite ansvar det ser ut for at enkelte av de politiske partiene i Bodø ikke forstår at de har. Ansvar for at de som har behov for hjelp får det, men og ansvar for å skape et seriøst og trygt arbeidsliv. Etter budsjettdebatten i Bodø kommune og de vedtak som er gjort så ser vi at ansvar fraskrives. Høyre med sine nye budsjettkamerater bevilger blant annet ikke ekstra tiltrengte midler til barnevernet.

Istedenfor å ta inn over seg realiteten fra dem som jobber der skjer det motsatte. Ansatte og deres utførte jobb trekkes fullstendig i tvil av Bodø Høyre sin ordfører kandidat, Lars Vestnes, og Bodø Høyre tar sjansen på omsorgssvikt.

På NRK radio 7. desember i år uttaler Vestnes at de ikke vil bevilge mer penger til barnevernet for å gi et signal, de mener at kvaliteten på tjenestene ikke står i samsvar med bevilgningene som er gitt. Det er uforståelig at det utvises en så stor grad av tvil til ansatte som utfører jobben, hvilken arbeidsgiverpolitikk er det? Ansvarlighet – Nei.

Jeg registrer og at Høyres nye budsjettkamerat, MDG, er ut på den samme uansvarlige galeien. Istedenfor å være ansvarlige og se på konsekvensene av deres vedtak for barnevernet, og hvordan barn kan bli rammet av omsorgssvikt før jul, så er fokuset forbausende nok på seg selv og mobbing.

Før budsjettet i Bodø kommune skulle opp til behandling var alt uavklart, Fagforbundet tok initiativ til et møte mellom de politiske partiene som var på sentrum-venstresiden, det innbefattet MDG. Vi oppfordret politikerne til å utvise ansvarlighet som øverste ledelse i Bodø kommune og som arbeidsgiver. I tillegg ble det oppfordret til å finne en løsning på utfordringene mellom partiene. Det hele kokte ned til en utfordring som alle vet, Rønvikjordene.

Det ble foreslått å se på kompenserende areal i forhold til tapet på Rønvikjordene som en mulig løsning for alle parter, og det var det villighet til å se på det fra Ap. MDG valgte annerledes. Her var det mulighet til å få forhandlet på plass en av deres kjernesaker med en annen arealløsning, men – nei, det vitner om liten politisk ryggrad.

MDG og Høyre har sørget for at heltidskultur blir nedskalert. Et prosjekt som har som mål å bidra til at ansatte får en mer forutsigbar arbeidshverdag og at det blir lettere å levere gode tjenester. Det er effektivt med hele stillinger. Har du 20 ansatte i hel stilling er det mye lettere å administrere en å ha de samme på deltid.

Skal det skapes og utvikles gode tjenester må det sørges for at arbeidsmiljøet er best mulig med rett kompetanse på rett plass. Det er ikke å utvise ansvarlighet når de tar ned heltidsprosjektet, tvert imot bør det heller utvides slik at kvalitet og mindre sykefravær fremmes.

Høyre og MDG legger og opp til å svekke interndemokratiet i Bodø kommune. Som seriøs og forutsigbar arbeidsgiver svekker du ikke et organ som har til hensikt å ivareta arbeidsmiljøet. Å fjerne lønnen til den som skal lede organisasjonsutvalget er helt malplassert dersom du ønsker å være seriøs.

Organisasjonsutvalget er et lovpålagt organ der arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden er representert der også administrasjon er med. Når trepartssamarbeid skal utvikles for å få en effektiv og lite konfliktfylt styring av Bodø kommune, så er det å begynne i feil ende med å bygge ned et sentralt organ som skal ivareta arbeidsmiljøet.

Her bør det heller styrkes slik at vi får etablert en god medarbeider initiert omstilling prosess, og at Bodø kan levere de beste tjenestene til befolkningen. Det første en bør gjøre er å se på hvordan politikere, tillitsvalgt og administrasjon, som 3 likeverdige parter, kan finne en form som utgjør trepartssamarbeid. Da starter en ikke med å svekke organet som kan lede det.

Måten denne budsjettprosessen har vært gjennomført og kommet til syne på, gir grunnlag for bekymring. I løpet av noen få uker blir det tatt noen avgjørelser som ikke alle ser rekkevidden av. Det er ikke en forsvarlig arbeidsgiverpolitikk, ei heller forsvarlig ovenfor de svake som blir rammet av de vedtak som blir fattet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags