Avisa Nordland har den 19. mai på trykk et leserinnlegg fra Øystein Aalstad, der han kommer med ekstrem og alvorlig feilinformasjon om Norsk Folkehjelps virksomhet.

Norsk Folkehjelp er en humanitær organisasjon og vi tar avstand fra all terror. Vi støtter hverken Hamas eller andre grupper som listes opp i leserinnlegget. Å beskylde Norsk Folkehjelp for å støtte terror og terrororganisasjoner er en ekstrem påstand som har sitt utgangspunkt på ytterliggående nettsteder som Resett og Miff.

Det stemmer at Norsk Folkehjelp har inngått en forliksavtale med amerikanske myndigheter. Forliket innebærer at Norsk Folkehjelp betaler to millioner USD for – etter påstander fra amerikanske myndigheter – å ha brutt med et av vilkårene i en avtale inngått med USAID i 2012.

I tilknytning til avtalen signerte Norsk Folkehjelp en erklæring om at vi de ti siste årene ikke hadde noen form for samarbeid eller tilknytning til personer, organisasjoner eller stater som befant seg på USAs forbudslister. Norsk Folkehjelps fortolkning av denne erklæringen var at den gjaldt kun land og prosjekter der USAIDs midler ble brukt. USAID har derimot en annen tolkning, og mener forpliktelsen gjaldt hele Norsk Folkehjelps virksomhet også når denne er finansiert av andre donorer.

I løpet av denne tiårsperioden bisto Norsk Folkehjelp Norsk Hydro med assistanse med eksplosivrydding i Iran, og en av Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner gjennomførte kurs i menneskerettigheter og demokrati for ungdom i Gaza. Prosjektene var finansiert og støttet av henholdsvis Norsk Hydro og Norad. Ingen av prosjektene ble finansiert ved hjelp av USAID.

Norsk Folkehjelp mener at kravene fra USA er urimelige og har potensielt alvorlige konsekvenser for alt internasjonalt humanitært arbeid der donor vil legge urimelige føringer på organisasjoners uavhengighet. På et prinsipielt nivå skulle vi gjerne ført saken for retten, men som en norsk organisasjon mangler vi muskler i møte med amerikansk rettssystem.