I dag skulle bodøværingen Sumaya Jirde Ali holdt 8. mars-tale i Bergen. Jirde Ali er en ung kvinne med bakgrunn fra Somalia, som i løpet av kort tid er blitt en markant forfatter og samfunnsdebattant.

Det har irritert deler av norsk høyreside så mye at hets og trusler har begynt å strømme inn.  Til slutt ble presset så stort at Jirde Ali valgte å trekke seg fra arrangementet i Bergen.

Hun er altså blitt hetset til taushet av en nettmobb ute av kontroll, men også av krefter som bevisst er ute etter å stilne hennes og andre, unge kvinners stemmer.

Det er derfor lett å slutte seg til statsminister Erna Solberg når hun sier at «måten Sumaya og andre unge debattanter møtes på, er forkastelig».

For Sumaya er ikke alene. Denne type negativ sosial kontroll rammer mange, men særlig kvinner, unge og folk med innvandrerbakgrunn.

Jirde Ali er alt dette; ung kvinne med innvandrerbakgrunn. Ulike grupper kan stå bak hetsen, men uansett hvor den kommer fra er den helt uholdbar.

Og i dette tilfelle er det ingen tvil om hvem som står bak. Jirde Ali har alt klaget nettstedet Resett inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Bakgrunnen er at de la ut et anonymt innlegg hvor hun ble utsatt for verbale angrep. I kommentarfeltene etterpå ble dette fulgt opp med enda hardere anklager og karakteristikker som har intet å gjøre i den offentlige debatt.

I dag markerer vi den internasjonale kvinnedagen. Et tegn på den lange veien kvinner har måttet gå for å oppnå likeverd, og at det fremdeles er en vei å gå.

Også menn hetses på nett, men overfor kvinner har hetsen raskt en tendens til å anta seksuell karakter.

Og hetsen kan komme fra flere hold. Enkelte innvandrerkvinner opplever å bli hetset av sine egne miljøer, og Sylvi Listhaug har fått sine andel av usmakelig hets fra venstreorienterte miljøer.

Det er den kanskje mest skremmende effekten av det debattklima som er i ferd med å etablere seg: Moderate stemmer kvier seg for å delta i debatten, mens ytterfløyene boltrer seg stadig friere.

Å slippe til absolutt alle ytringer er derfor ikke et bidrag til økt ytringsfrihet, det innskrenker den. Særlig for grupper vi har godt av å høre mer fra; unge, kvinner og innvandrere.